Tájékoztatás a téli fakivágásokról

A fák, fasorok fenntartásához tartozik szükség esetén a botolás, visszavágás (pl. vezetékbe nőtt, háztetőre-falhoz ér, közlekedést akadályozza) és legrosszabb esetben a kivágás. A közmű- és útépítések során is sok fa gyökere sérül meg, melyet megsínylenek, ill. a változó környezeti tényezők miatt is egyre több fa pusztul el. Jogszabály szerint ki kell vágni a fát, ha az az élet- vagy vagyon-biztonságot veszélyezteti és e veszély másként nem hárítható el. Az emberi életet, egészséget veszélyeztető növények részeinek eltávolításáról is gondoskodni kell.

A közterületi, utcai fák esetén az önkormányzat gondoskodik a fák fenntartásáról, kivágásáról. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata szakértő bevonásával folyamatosan végzi a problémásnak ítélt fák vizsgálatát, és a szakértői vélemény alapján látja el kezelésüket. Fentiek alapján a vegetációs időszakon kívül, azaz a tél folyamán elkezdték a korábban kijelölt rossz állapotú, baleset-veszélyes, építményt-utat rongáló, egyéb gondot okozó fák, közöttük a nőivarú nyárfák kivágását is. A minden év májusában sok lakossági panaszt okozó virágzó nyárfák gyérítését már évekkel ez-előtt megkezdték. A folytatást egyeztették a város- és környezetvédő civil szervezetekkel. Jelentősebb érintett helyszín: Halászi út-Zöldike utca közti fás terület, a Károly u. 52-66. mögötti terület, az Ipartelep, a Báger-tó környéke, a Fertő-sor, valamint a Városközpont, a Mosoni-Duna part és a Strand utca. A munkálatokat a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. végzi.

A kivágott fák szakszerű pótlásáról természetesen gondoskodni szükséges, melyet minden évben az őszi fásítási programban végeznek el. 2019-ben a még nagyobb arányú faültetés miatt indította az Önkormányzat az Érted ültetjük! programot, mely folytatódik az idén is. A kiemelt helyszíneken (pl. Halászi út-Zöldike u. közötti terület, a Károly u. 52-66. mögötti terület) kertészeti terv alapján teljes zöldterület felújításra, parkosításra is sor kerül, mellyel hozzá-járul Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata városunk, környezetünk szebbé, élhetőbbé tételéhez.