A Kertbarátok vendége volt Dr. Árvay István polgármester

A Mosonmagyaróvári Kertbarátok Köre egyesület munkatervében beütemezett programot valósította meg 2024 április 8.-án 17 órakor, amikor meghívta a városunk polgármesterét Dr. Árvay István urat, hogy tájékoztassa a folyamatban lévő eseményekről.

A tájékoztató megtartására a kertbarátok előzetesen összegyűjtötték a tagság által érdekesnek tartott kérdéskört, amelyek között a következők szerepeltek:

Városunk járdáinak állapot javítása mikor kezdődik meg, mert nagyon veszélyesek és sok helyen hiányzik a gyalogjárda, a kerékpárút megoldatlan. Az úttesten sok helyen nincs eltakarítva az avar, a járdákon úgyszintén. Mi lesz a sorsa a sok kihasználatlan épületeknek? Milyen tervek, célok vannak az élhetőbb város megteremtésére, főképpen a belvárosban? A csatornák, árkok tisztítása kívánni valót hagy maga után. Tervekben szerepel-e a nyilvános wc létesítése. Várható-e városunkban vásárcsarnok megépítése. A vasútállomásnál a parkoló létesítésére mikor kerül sor, a mostani állapotok katasztrofálisak.

A kérdésekre megkaptuk a választ, amelyen a városi televízió stábja is készítette felvételt, egyben bíztató volt, mert a városi tervekben szerepelnek az intézkedések, ám amelyre nincs fedezet, arra az anyagi fedezetet elő kell teremteni. A kihasználatlan épületekre vonatkozóan a tulajdonosok – mivel magántulajdonban vannak – figyelmét felhívták az állagjavításra. Az állami épületek korszerűsítése jelenleg is folyik. Az utak, kerékpárutak és járdák kiépítése, korszerűsítése folyamatban van. A csomópontokban tervezett átalakításokra a tervek elkészültek, rövidesen megkezdődnek a munkálatok és a várost elkerülő utak tervezés alatt.

Megköszöntem a Polgármester Úr türelmét és megértését, hogy válaszolt az aggódó kertbarátok kérdéseire. Beszámoltam arról, hogy a kertbarátok is tevékenyen részt vesznek társadalmi munkákban, hogy szebb legyen környezetünk, ennek érdekében évente két alaklommal szemétgyűjtést végzünk (tavasszal és ősszel) a Rudolf ligetben.

Elvégeztük a városból halászi felé kivezető út melletti fás liget fáinak fattyúhajtásainak levágását. Megmetszettük a Gyermekek átmeneti otthonának gyümölcsfáit. Múlt évben az általunk létesített magaságyásokba növényeket telepítettünk és fogjuk segíteni a szakszerű környezet létrehozásában.

Jáni Lajos kertbarát elnök

 

Vissza a kezdőoldalra