A Civil Szolgáltató Központ szolgáltatásai

Az egyes szolgáltatások a Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14. szám alatti Civil Szolgáltató Központban érhetők el munkanapokon 8 órától 14 óráig. Telefon: 217-388, e-mail: info@movarkultura.hu

Civil könyvelés

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség várja civil szervezetek jelentkezését, akik könyvelésüket a szervezettel kívánják megoldani. Vállalják:

  • kettős könyvvitel (közhasznú szervezeteknek kötelező!)

  • egyszeres könyvvitel (nem közhasznú szervezeteknek ajánlják)

2018-ban is versenyképes átalányáron vállalják a könyvelést. A Szövetség min-den könyvelést rá bízó szervezettel szerződést köt, mely tartalmazza a feltételeket. A szolgáltatással kapcsolatban Patonai Gábor mérlegképes könyvelőtől lehet ér-deklődni.

Fogyasztóvédelem

Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Győr-Moson-Sopron megyei szerve-zete megbízásából Mosonmagyaróvárott fogyasztóvédelmi panasziroda működik. Célszerű Tóth Zoltánnénál telefonon előre bejelentkezni.

Javasolt a fogyasztói panasszal kapcsolatos valamennyi dokumentumot bemu-tatni. A panasz csak a bizonyítékok rendelkezésre állása esetén továbbítható a Győr-Moson-Sopron megyei Békéltető Testülethez.

Digitális Jólét Program (DJP) Pont

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület által működtetett DJP Pontot ingye-nesen igénybe veheti minden mosonmagyaróvári polgár, civil szervezet, aki inter-netes kapcsolatot szeretne létesíteni. Kiss Zoltán László munkatárs várja az ér-deklődőket, aki segítséget nyújt az internet igénybevételéhez.

Honlap karbantartási és fotózási szolgáltatás

Vállalja civil szervezetek felhasználó által kezelhető honlapjainak rendszeres adatfeltöltését, frissítését, illetve a honlapkezelő rendszer által megengedett lehe-tőségeken belül annak kinézetének módosítását. Emellett vállalja szervezetek saját Facebook oldal létrehozását, annak folyamatos aktualizálását, kezelését.

Vállalja további civil szervezetek rendezvényei fotózását.

A szolgáltatással kapcsolatban érdeklődni lehet Kiss Zoltán László munkatárs-nál a zoltan.kiss@movarkultura.hu e-mail címen.

Hangosítási szolgáltatás

Vállaljuk kisebb hangosítási feladatok ellátását. Akkumulátoros aktív hangfallal és két darab vezeték nélküli mikrofonnal rendelkezünk, mely lehetővé teszi az elektromos csatlakozás nélküli hangosítást. Tehát szabadtérre a szolgáltatás na-gyon ajánlható. Tekintettel a technika értékére, a hangosításhoz a technikust is a szervezet biztosítja. A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség tagszervezeteinek ked-vezményt adunk. Érdeklődés Nagy Sándortól a 30/9573-744 mobilszámon.