Beszámoló a kulturális egyesület 2022. évi tevékenységéről

A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület 2023. április 17-én tartotta meg az éves közgyűlését, melyet határozatképtelenség miatt április 21-én megismételnek. Nagy Sándor elnök összeállítást készített a szervezet 2022. évi tevékenységéről, melyet rövidítve közlünk.

A 2022-as év összességében küzdelmes, a nagyarányú infláció és energiaválság miatt nehéz év volt. Az élet továbbra is igazolta stratégiánkat, a szervezet tevékenységének négy fő elemre bontását.

A civil társadalom fejlesztése kapta a legnagyobb hangsúlyt 2022-ben is. A Mosonmagyaróvári Civil Napot immár huszonharmadszor rendeztük meg október 8-án a Flesch Károly Kulturális Központban.

A Civil Nap céljai:

 • mosonmagyaróvári civil szervezetek bemutatkozása, a nonprofit szféra elismertségének növelése
 • A „Mecénás Díj” és „Az Év civil szervezete díj” és a „Mosonmagyaróvár város civil társadalmáért” díj átadása
 • egészségügyi szűrések
 • az új civil törvény tervezetének bemutatása

Jól működött a Pacsirta utcai Civil Szolgáltató Központ, ahol különböző szolgáltatásokat biztosítottunk a mosonmagyaróvári civil szektornak. A Civil Szolgáltató Központ finanszírozását Mosonmagyaróvár Önkormányzata 2022-ben is 1.500 ezer forinttal támogatta két részletben. 2012. áprilisban beindítottuk a könyvelési szolgáltatásunkat, ahol szerény térítés ellenében egyszeres és kettős könyvelést végeztünk a civil szervezeteknek. 2022 év végén 51 szervezetnek könyveltünk. A könyvelési szolgáltatást formailag a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség folytatja. A könyvelést 2014. április 1-től Patonai Gábor vette át. Civil képzés az év folyamán anyagi forrás hiányában csak a Győr-Moson-Sopron megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központtal együttműködve volt: információs napot szerveztünk a Mosonmagyaróvári Civil Kerekasztal részeként.

A hagyományos kulturális, közművelődési tevékenységben befejeződött a tisztulás folyamata. A legjelentősebbet, a XXXII. Moson Megye Színjátszó Találkozót 2022-ben a Flesch Károly Kulturális Központ teremgondjai miatt a májusi időpontról áttettük őszre. Végül november 26-27-én rendeztük meg szűkített tartalommal.

Eredmények:

FŐDÍJAK:

 • BŐ-ART Egyesület színjátszó társulata (Bősárkány), Dale Wasserman: Száll a kakukk fészkére (dráma). Rendező: Németh Fáni
 • Blamázs Csoport (Kecskemét), Slawomir Mrozek: Strip-tease (abszurd dráma), Rendező: Sárosi Gábor, Jászberényi Balázs

SZAKMAI DÍJAK

 1. Legjobb rendező és színészi különdíj: Németh Fáni, a BŐ-ART Egyesület (Bősárkány) színjátszó társulata által bemutatott Száll a kakukk fészkére című darabban nyújtott alakításért és rendezésért.
 2. Színészi különdíj: Oros Simon Csaba, a Csip-Csirip Színjátszó Csoport, Alistál (Szlovákia) színésze a Mi a manó? című darabban nyújtott alakításáért.
 3. A legjobb látvány és mozgásvilág megteremtéséért különdíj: Galaxis Színjátszó Csoport, Ludas (Szerbia) A szélvári csudavirág című darab előadásáért.
 4. A kollektív gondolkodásért különdíj: Fókusz Gyermekszínpad, Dunaszerdahely (Szlovákia) Gaudeamus Igitur című szerkesztett játék előadásáért.
 5. Színészi különdíj: Illés Kamil, a Porondra! Diákszínpad, Nagymegyer (Szlovákia) A vak király című népmesében nyújtott alakításáért.

Országos minősítések:

A minősítő okleveleket a Magyar Szín-Játékos Szövetség adta ki.

A minősítést adta: Regős János, Pápai László

Arany minősítésű produkció:

 • BŐ-ART Egyesület színjátszó társulata (Bősárkány) Dale Wasserman: Száll a kakukk fészkére (dráma) Rendező: Németh Fáni

Ezüst minősítésű produkció:

 • Blamázs Csoport (Kecskemét) Slawomir Mrozek: Strip-tease (abszurd dráma) Rendező: Sárosi Gábor, Jászberényi Balázs

A színjátszó találkozó finanszírozásával gond volt. Mosonmagyaróvár Önkormányzata 500.000 Ft-os támogatása az első félévben rendben megérkezett. A Nemzeti Kulturális Alaptól 600.000 Ft összegű támogatást kaptunk. Erről még az év első felében megkaptuk az értesítést, szeptember hónapban megkaptuk a támogató okiratot. A támogatást viszont a mai napig nem kaptuk meg. Sürgető leveleinkre azt a választ kaptuk, hogy legyünk türelmesek. Véleményem szerint csak 2023-ban történik meg a kifizetés. Ugyanez a helyzet a Kulturális és Innovációs Minisztériumba benyújtott egyedi támogatási kérelmünkkel is. Csak december 9-én kaptunk értesítést arról, hogy 1.200.000 Ft-al támogatja a miniszter a rendezvényt. A levélben szerepel, hogy a támogató okirat kiadására 2023. első negyedévében kerül sor, ami a mai napig nem érkezett meg. S csak azt követően lesz kifizetés. A Találkozó likviditási gondját a tartalékból oldottuk meg.

Az egyesület próbálta megrendezni a kisebb kulturális rendezvényeit is. A december 7-én megrendeztük a XXVI. általános iskolás vers- és prózamondó versenyt személyes részvétellel a Fehér Ló Közösségi Házban, melyre 35 nevezés érkezett. a zsűri összetétele: Dr. Kissné Németh Éva pedagógus, Vizsy Ferenc író, L. Burda Zsuzsanna költő

2020 nyarán döntés született arról, hogy a 2021. áprilisától a Mosonmagyaróvári Civil Szemle havilap csak elektronikusan jelenik meg. Ennek okai:

 • a szerkesztést végző Nagy Sándor nyugdíjba vonulása, nincs, aki szerkessze a lapot
 • költségtakarékosság. A nyomtatott lapkiadásnak egyre nagyobb költségigénye, a forrásokat egyre nehezebb biztosítani
 • a havonkénti megjelenéssel a hírek egy része elavult, lassú a közzététel
 • a hirdetők fokozatos lemorzsolódása
 • az elektronikus kiadással a cikkeknek nincs terjedelmi korlátja, fotók színes kivitelben korlátlan számban jelenhetnek meg.

2009-ben az egyesület szerződést kötött az e-Magyarország Centrummal egy e-Magyarország Pont működtetésére, mely időközben átalakult Digitális Jólét Ponttá (DJP Pont). 2011. év elején a Mosonmagyaróvári Civil Szövetséggel és a Moson Megye Polgáraiért Alapítvánnyal együttműködve a szervezet 12 db laptopot szerzett be. A számítógépek beszerzése lehetővé tette alapfokú számítástechnikai tanfolyamok indítását a digitális írástudatlanság leküzdése érdekében. A 2011-ben befejezett technikai fejlesztés után 2012. évben már üzemszerűen működött a DJP Pont. A számítástechnikai oktatás 2022-ben egy volt, a Mosonmagyaróvári Kertbarátok Körnek szerveztünk számítástechnikai tanfolyamot.

A Nemzeti Civil Alapprogram helyett létrejött Nemzeti Együttműködési Alap a szervezet szempontjából 2022-ben is beváltotta a hozzáfűzött reményeket, működésre és a szakmai programok támogatására 1.532.000 Ft-ot adott. Azonosító szám: NEAO-KP-1-2022/10-000558.

2022-ben a Mosonmagyaróvári Tanoda program folytatódott a 2019. évi kondíciókkal, 13.500.000 Ft-os támogatással. A támogatási összeget a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság az év első felében 2.000.000 Ft-al megemelte. A programmenedzser Nagy Sándor, a pénzügyi vezető Patonai Gábor, a szakmai vezető Szalai Mária, a tanárok Gál Jánosné és Kalmár István, program asszisztens Kiss Zoltán László volt. Augusztusban Szalai Mária jelezte, hogy nem tudja vállalni a tanári feladatokat. Helyette Nagy Károlyné tanítónő állt munkába, aki az év végéig vállalta a feladatot. Szalai Máriával a szakmai vezetői feladatok elvégzésére külön kisösszegű megbízási szerződést kötöttünk. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata a tanodát 2022-ben 2.000.000 Ft-tal támogatta két részletben.

2022-ben is folytattuk a fogyasztóvédelmi tanácsadást. Tóth Zoltánné tanácsadó a szükségleteknek megfelelően rendelkezésre állt. Heti átlagban 2-3 telefonos megkeresés és 1-2 személyes tanácsadás volt.

A szervezet eredményes és gyümölcsöző kapcsolatokat ápol a mosonmagyaróvári Margaréta Nyugdíjas Klubbal. 2012-ben önkéntes szerződést kötöttünk a nyugdíjasokkal, melyet 2022-ben is fenntartottunk.

Összességében elmondható, hogy a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület 2022-ben a nehézségek ellenére eredményes, kiegyensúlyozott tevékenységet folytatott. A szervezeti életben stabilitás, harmónia volt. Kiemelkedő a kapcsolatunk a Mosonmagyaróvári Civil Szövetséggel és a „Moson megye polgáraiért” Alapítvánnyal, melyekkel együttműködve több programot valósítottunk meg.

 

Vissza a kezdőoldalra