Városvédők közgyűlése

A Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület 2023. május 9-én tartotta meg ez évi közgyűlését, ahol az elnökség nevében dr. Unger András elnök számolt be a 2022. évben végzett munkáról

Egyesületünk elnöksége, majd vezetősége 2021. december 14-én fogadta el 2022. évi munkatervét, amit a 2022. május 10-én tartott közgyűlés hagyott jóvá. A munkatervet, a korábbiakhoz hasonlóan a TÁJÉKOZTATÓ 147. (2022. januári) számában valamennyi tagunkhoz eljuttattuk.

A korábbi évhez hasonlóan, tekintettel a még mindig fennálló (ugyan már lefutóban lévő) járványhelyzetre, január-február hónapokra közösségi programokat nem terveztünk. Márciustól a terv szerint haladtunk és a novemberre tervezett várostörténeti vetélkedő kivételével, valamennyi rendezvényünket, akciónkat megtartottuk, amelyek végrehajtásáról a következőkben számolunk be.

Március 15-én megemlékeztünk Deák Ferencről emléktáblájánál. Itt említjük meg, hogy a januári megemlékezést (születésének évfordulója) a két dátum közelsége miatt a tavalyi évtől elhagytuk. Év közben az emléktáblát a tér egy csendesebb, nyugodtabb részére helyeztettük át, az októberi tisztelgést (halálának évfordulója) már itt tartottuk meg. Március 26-án részt vettünk az Önkormányzat által koordinált városi szemétszedő akcióban, tagjaink a Wittmann park megtisztítását vállalták és végezték el. Március 29-én Tuba László, Dr. Kalmár Sándor, Bella Sándor és Dimény Gábor tagtársaink előadásában meghallgattuk a „Mosonmagyaróvár műemlékei” c. előadást, amelyben a szerzők az egyesület egyik legnagyobb vállalkozásának elkészült fejezeteit mutatták be a közel 50 fős hallgatóságnak. Április 11-én a Civil Szövetség rendezésében megemlékeztünk a költészet napjáról és megkoszorúztuk Ady Endre emléktábláját. Májusban megünnepeltük a Magyar Sport Napját, megkoszorúztuk a Bauer-emléktáblát Mosonban. Május 17-én a könyvtárral közös rendezésben tartotta meg Dr. Kocsis Sándor tagtársunk rendhagyó technika óráját „Közlekedés közúton és vízen” címmel, több mint 50 fő érdeklődő előtt. Május 31-én került sor a pandémia miatt többször elhalasztott rendezvényünkre „Térinformatika a város- és a környezetvédelem szolgálatában. Újszerű megoldások és lehetőségek” címmel, amelynek előadói Nikl András és Bella Sándor voltak. Júniusban vezetőségünk látogatást tett a Termálfürdőben, megtekintettük a legújabb fejlesztéseket, megismertük a további elképzeléseket. Június 26-án részt vettünk a Szent László napi megemlékezésen, megkoszorúztuk szobrát a Szent László téren. Júliusban megtartottuk a civil szervezetek szokásos találkozóját, amelyen a résztvevő egyesületek (Óvári Gazdászok Szövetsége, Mosoni Polgári Kör, Széchenyi Polgári Kör, Kertbarátok Köre, Városvédő Egyesület) vezetői beszámoltak eredményeikről, terveikről és egyeztették programjaikat. Július 14-15-én 6 fős küldöttséggel vettünk részt a Ráday Mihály Város- és Faluvédők Szövetségének (Hungaria Nostra) éves találkozóján, Kiskunhalason. A találkozóról a TÁJÉKOZTATÓ 150. számában részletesen beszámoltunk. Szeptember elején hagyományosan ellátogattunk Tulln-ba, megtekintettük a kertészeti- és virágkiállítást, kísérőprogramként felkerestük a Kreuzenstein-i kastélyt. A kirándulás a már szokásos heurigen „látogatással” kiváló hangulatban ért véget. Szeptember 17-én 4 fős küldöttséggel vettünk részt a Nyugat-dunántúli városvédők regionális találkozóján, Sümegen. Szeptember 20-án látogattuk meg a TOP COOL Kft. telephelyét. A vállalkozás az ipartelepi lőporgyár egy részét újította fel, példamutató módon, mintegy irányt mutatva a rozsdaövezet rekonstrukciós lehetőségének. Az érdeklődés sem maradt el, ezen programunkban több mint 60 fő vett részt. Október 17-én megemlékeztünk Deák Ferenc születésének évfordulójáról, megkoszorúztuk áthelyezett emléktábláját. Október 25-én Czuppon Tamás, a Hansági Múzeum új igazgatója mutatkozott be egyesületünknél, és „Ásatások Mosonmagyaróvár környékén” címmel tartott egy rendkívül érdekes előadást. November 5-én a Széchenyi Polgári Körrel közösen szervezve ellátogattunk Bad-Deutsch-Altenburg-ba és részt vettünk a bécsi Europa Club szokásos évi megemlékezésén. December 5-én tisztelegtünk Sattler János Mosonmagyaróvár első polgármesterének sírjánál és megkoszorúztuk azt. Két év kihagyás után december 13-án megtarthattuk az egyesületi karácsonyt, amelyen 50 fő tagtársunk vett részt.

Külön fejezetben kívánunk beszámolni a „Mosonmagyaróvár műemlékei” címet viselő munkánkról, amely a CLLD pályázat keretében már 2021-ben megkezdődött. Cél: városunk mintegy 70 országosan jegyzett és védett műemlékeinek felmérése, egységes elvek szerinti leírása és rendezése. A 2022. évben a munka folytatódott és elkészültünk a 31 legjelentősebb műemlék, képekkel színesített leírásával, amely honlapunkon az érdeklődök rendelkezésére áll. A munka 2023-ban folytatódik. A jelen beszámoló időpontjában 60 műemlék feldolgozásával vagyunk készen és várhatóan 2023. végére befejezzük.

Folytattuk a 2020. évben megkezdett szobortisztítási programunkat a Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft-vel együttműködve. 2022-ben a mosoni piactéren álló I. világháborús emlékművet tisztítattuk meg és közadakozásból újra festettük feliratozását. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki a Kft-nek és az adakozóknak nemes felajánlásukért és munkájukért. 2020. óta kezdeményezésünkre és koordinálásunkban már 4 köztéri szobor (Bárka, Hungária, 625. évforduló, mosoni I. világháborús emlékmű) nyerte vissza eredeti fényét. A munka 2023-ban folytatódik.

A tárgyévben is elvégeztük a korábban gondozásba vett 12 védett sír és a Hősi Halottak kápolna ápolását, takarítását, virágosítását, amely munkánkat az Önkormányzat anyagilag támogatta. A feladat végrehajtásába, koordinálásunk mellett bekapcsolódott az Óvári Gazdászok Szövetsége.

Dolgozunk a Wittmann park rekonstrukciós tervjavaslatán, amely az év közben kiegészült a mosoni Duna és a Lajta part egy részének bekapcsolásával. A javaslat arra irányul, hogy a Biczó vendéglőtől a Duna, majd a Lajta part felújításával, kiépítésével, a Wittmann park bekapcsolásával az UFM arénáig egy összefüggő sétány (biciklizhető) jöjjön létre. Javaslatunkat várhatóan 2023. őszén tudjuk az Önkormányzathoz eljuttatni.

2022-ben is aktívan vettünk részt az Önkormányzat által kezdeményezett partneri egyeztetéseken és a közmeghallgatáson. Ugyancsak részesei voltunk a Civil Kerekasztal valamennyi rendezvényének.

A Ráday Mihály Város- és Faluvédők Országos Szövetsége (Hungaria Nostra) elnöksége 2022. márciusában az egyesület elnökét választmányi taggá jelölte és választotta. Azóta a szövetség rendezvényein rendszeresen részt veszünk, amely révén a jövőben szélesebb kitekintésünk lehet a társegyesületek munkájára.

Egyesületünknek 2021. december 31-én 149 fő tagja volt. A 2022. év folyamán elhunyt 4 fő, tagdíjfizetés elmaradása miatt kiléptetve 4 fő, belépett 3 fő. A kiléptetésekhez és a belépésekhez a beszámoló elfogadásával kérjük a közgyűlés jóváhagyását. A fenti taglétszám mozgás következményeként a 2022. december 31-i taglétszámunk 144 fő volt.

A taglétszám alakulás kapcsán említjük fel, hogy az évek óta lassú csökkenő tendenciát mutat. Sajnos a fiatalok nem érdeklődnek munkánk iránt, a belépők csaknem kizárólag az idősebb, 50 év feletti korosztályt képviselik. A pandémia óta az iskolák érdeklődése is jelentősen csökkent, a korábban sikeresen megrendezett várostörténeti vetélkedők iránt. Erről a helyről is kérjük tagjainkat, hogy családjuk, ismerőseik körében népszerűsítsék egyesületünket, toborozzanak új, lehetőleg fiatal tagokat. Nyilvánvaló, hogy ez a helyzet a vezetőségnek is feladatot ad, elsősorban újszerű, a fiatalok körében feltehetően népszerűbb programok szervezetése révén.

Ezúton mondunk köszönetet Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának, Dr. Árvay István polgármester, továbbá Dr. Nagy István országgyűlési képviselő uraknak, és névtelenül is mindenkinek, akik segítették munkánkat. Külön köszönet illeti azokat a támogatóinkat, tagtársainkat, akik a fentebb részletezett feladatokat elvállalták és elvégezték.

Dr. Unger András elnök

 

Vissza a kezdőoldalra