Ülést tartott a Civil Kerekasztal

A 2019. december 9-én tartott Mosonmagyaróvári Civil Kerekasztal ülésén Dr. Iváncsics János alpolgámester adott tájékoztatást a civil szervezeteket érintő 2020. évi költségvetési koncepció döntéseiről.

Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának döntése alapján felosztható alapok előirányzott támogatások összegei:

  • Közművelődési Alap 6 millió Ft
  • Sport Alap 4 millió Ft
  • Köznevelési Alap 8 millió Ft
  • Egészségvédelmi Alap 3 millió Ft

Kiemelt soron kulturális és civil szervezetek további 11,5 millió Ft támogatást kaptak. Támogatottak között szerepel: Lajta László Vegyeskari Egyesület, Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület, Lajta Néptáncegyesület, Mosonmagyaróvári Civil Szövetség, Kühne Fúvószenekarért Alapítvány, Mofém Művészeti Egyesület, Theatrum Ad Flexum Egyesület, Gazdász Néptáncegyesület, városrészi egyesületek.

Sportszervezeteket – beleértve a Mosonmagyaróvári Kézilabda Klub támogatását – mindösszesen közel 180 millió Ft-tal támogatja a Város.

Ezen kívül a TAO pályázatokhoz kapcsolódóan további 50 millió Ft keretet biztosítottunk olyan, nem versenysport tevékenységet folytató szervezeteknek, akik TAO pályázat keretében támogatást nyertek, és az önerőhöz kapcsolódóan kérték a Város támogatását.

Várhatóan a testület az Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet részére is határoz meg támogatást a maradék TAO keret terhére, korábbi nyertes, elszámolt TAO pályázatok önerő finanszírozásához.

Az Önkormányzat önként vállalt feladata, de kulturális- és hagyományőrzés szempontjából is fontos intézménye a Hansági Múzeum. A költségvetési szerv 2019-ben megközelítőleg 116,6 millió Ft-ból gazdálkodott, melyből az önkormányzati támogatás 90 millió Ft-ot tesz ki. Az intézménytámogatás 2020-ban – kapcsolódóan a bérek változásához – megközelítőleg 8%-kal növekedni fog.

Idén is jelentős programok zajlottak a Múzeum szervezésében, de a legkiemelkedőbb a 2019. december 13-án megnyitásra került Munkácsy kiállítás.