Elismerés a Magyar Kultúra Napján

Január 22-én Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata rendhagyó módon a Cselley-házban szervezte az idei Magyar Kultúra Napi ünnepséget. A rendezvényen a város kulturális életének reprezentánsain túl megjelent a teljes városvezetés: Dr. Árvay István polgármester, Dr. Iváncsics János alpolgármester, Fehérné dr. Bodó Mariann jegyző, Szabóné Molnár Ildikó aljegyző.

Dr. Árvay István és Marquetantné Wagner Ilona

Dr. Árvay István polgármester köszöntőjében elmondta: „A kultúra színvonalas működtetéséhez két dolog biztosan kell, pénz és sok-sok munka, kitartás. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ez a kettő együtt jár, de ehhez koordináló szerepre is szükség van. Ezt próbálja betölteni az önkormányzat, amikor anyagi felelősséget kell vállalni. A város a kultúra közvetítőjére, a Flesch Károly Kulturális Központra évente több mint 400 millió forintot költ, többet, mint a városüzemeltetés egészére. Tehát forrásainknak jelentős részével a helyi közösségeket célozzuk meg. Ez az összeg aztán különféle rendezvényekre ezerfelé oszlik. A Hansági Múzeum, ahol most állunk, éves szinten 130 millió forint körüli összegből gazdálkodik. Ez a mostani Munkácsy kiállítás pedig 42 millió forintba került eddig. Ebből következik, hogy a pénz tekintetében ez a közösség ki tesz magáért, helyén kezeli a kultúra közvetítését. A sok munkát a termékeny alkotók végzik, nélkülük nem lehetne kultúrát közvetíteni. Ebben viszont már hiányosságokat érzek. Azok a megszokott arcok, akik már hozzátartoznak a mosonmagyaróvári alkotó körhöz, nehezen kapnak olyan ihletet a fiataloktól, ami új típusú fiatalos látásmóddal párosulna. Ezért nagyon jó kezdeményezés a Hansági Múzeum részéről a Moson Megyei Műhely Tárlat és Kiállítás, ahol kikötések nélkül mindenki kiállítási lehetőséget kap, és találkozhat műértőkkel, műkedvelőkkel és mecénásokkal is. Kívánom, hogy ebben a közegben találja meg mindenki azt a helyét, amit elfoglalni kíván. Próbáljunk meg tekintettel lenni mások szándékaira és érzelmeire is. A kultúrában nagyon érzékeny emberek vannak, akik természetes módon saját munkájukra, kritikákra, adott esetben a mellőzésre is nagyon érzékenyen tudnak reagálni. Az önkormányzat részéről minden szándék megvan, hogy ezt ne érezzék, és ezt a jövőben is szeretnénk megtartani.”

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. december 12-én tartott ülésén „Mosonmagyaróvár Város Kultúrájáért” díjat adományozott a Heideröslein Német Nemzetiségi Dalkörnek a magyarországi németség népdalainak gyűjtésében, közkinccsé tételében és a város kulturális életének színesítésében vállalt aktív közreműködéséért.

A kitüntető oklevelet a dalkör vezetője, Marquetantné Wagner Ilona vette át Dr. Árvay István polgármestertől.

A dalkört a 2018. évi Mosonmagyaróvár Város Kultúrájáért díjas MOFÉM Fúvószenekar képviseletében Vitéz Péter, a MOFÉM Művészeti Egyesület elnöke méltatta és mutatta be: „A Heideröslein Dalkör 1998-ban alakult Német Nemzetiségi Dalkör néven. 1999 júniusában Mosonmagyaróváron, a Hármas-határ találkozón, majd ősszel a kimlei megyei kórustalálkozón mutatkoztak be először.

A Heideröslein Német Nemzetiségi Dalkör az ünnepségen.

2003-ban felvették a Heideröslein nevet, melyet a Heideboden költőnője, Grete Marcsik-Neuberger azonos című verse ihletett. A dalkör célja a heidebodeni dalok, népdalok gyűjtése, közkinccsé tétele, bemutatása, átörökítése, a magyarországi németség népdalainak megismerése, éneklése, a német nyelvterület népdalainak és német szerzők műveinek tolmácsolása. A kórus évente részt vesz kórustalálkozókon, városi ünnepségeken. Az eltelt 20 év alatt a Dalkör fellépett már többek között Golsban, a fertőrákosi minősítő hangversenyeken, Fertődön, Mosonszolnokon, Veszprémben, Vecsésen, Kimlén, Ágfalván, Vértessomlón és Jánossomorján.

Eredményei: 2013-ban Arany minősítés, 2016-ban kiemelt arany minősítés, 2019-ben az Országos Minősítőn az arany minősítést újra kiérdemelték.

A Dalkör létszáma 10-12 fő. A kórus vezetője: Marquetantné Wagner Ilona

Ezt követően Boros Judit művészettörténész méltatta Munkácsy Mihály életművét, majd bemutatta a Pákh-gyűjtemény legújabb szerzeményét. Az ünnepség végén a résztvevők megtekintették a Munkácsy kiállítást, közben meghallgatták a Heideröslein Dalkör alkalmi műsorát. A rendezvényt fogadás zárta.