Gazdag tevékenységet végzett tavaly a Városvédő Egyesület

A közelmúltban tartotta meg a Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület éves közgyűlését, ahol az elnökség beszámolóját a 2023-ban végzett munkáról dr. Unger András elnök terjesztette elő.

Egyesületünk elnöksége, majd vezetősége 2022. december 13-án fogadta el a 2023. évi munkatervét, amit a 2023. május 9-én tartott közgyűlés hagyott jóvá. A munkatervet, a korábbiakhoz hasonlóan a TÁJÉKOZTATÓ 151. (2023. januári) számában valamennyi tagunkhoz eljuttattuk.

A korábbi évekhez hasonlóan, tartva a járvány esetleges utóhatásától január-február hónapokra közösségi programokat még nem terveztünk. Márciustól a terv szerint haladtunk és egy novemberre tervezett előadás (Wittmann-park rekonstrukció) kivételével valamennyi rendezvényünket, akciónkat megtartottuk, amelyek végrehajtásáról a következőkben számolunk be.

Március 15-én megemlékeztünk Deák Ferencről emléktáblájánál. Március 28-án a könyvtárral közös rendezésben tartotta meg dr. Kocsis Sándor tagtársunk rendhagyó technika óráját „Malmok és víztornyok” címmel mintegy 60 érdeklődő előtt. Március 31-én részt vettünk az önkormányzat felhívására meghirdetett „Önkéntesen a tiszta Mosonmagyaróvárért” programban és hagyományosan a Wittmann parkban szedtük össze a szemetet. Április 11-én a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség rendezésében megemlékeztünk a költészet napjáról és megkoszorúztuk Ady Endre emléktábláját. Májusban megünnepeltük a Magyar Sport Napját és koszorút helyeztünk el Bauer Rudolf emléktábláján. A megemlékezésen részt vettek az Óvári Gazdász Szövetségének tagjai is. Május 9-én látogatást tettünk a győri Rómer Flóris Múzeumban, ahol Székely Zoltán igazgató fogadott bennünket. A rendkívül érdekes program keretében két vándorkiállítást tekintettünk meg. Június 25-én részt vettünk a Szent László napi megemlékezésen, megkoszorúztuk szobrát a Szent László téren. Július 4-én megtartottuk a civil egyesületek szokásos találkozóját, amelyen a résztvevők (Óvári Gazdászok Szövetsége, Mosoni Polgári Kör, Széchenyi Polgári Kör, Kertbarátok Köre, Városvédő Egyesület) vezetői beszámoltak eredményeikről, terveikről és egyeztették programjaikat. Július 13-15 között 8 fős küldöttséggel vettünk részt a Ráday Mihály Város- és Faluvédők Országos Szövetségének (Hungaria Nostra) éves találkozóján Tapolcán. A találkozóról a TÁJÉKOZTATÓ 154. számában részletesen beszámoltunk. Augusztus 31-én hagyományosan ellátogattunk Tullnba és megtekintettük Közép-Európa legnagyobb kertészeti- és virág kiállítását. Kisérő programunkban a bécsi Práterben töltöttünk el kellemes két órát. Szeptember 26-án mintegy 40 tagtársunkkal kerestük fel a Motherson Hungary (SMR) mosonmagyaróvári gyáregységét. Küldöttségünket Csiszár Tamás termelési igazgató fogadta és mutatta be az autóalkatrészeket, elsősorban visszapillantó tükröket gyártó üzemet. Nagy élmény volt, sok sikert kívántunk. Ez volt a sorozatban 6. üzemlátogatási rendezvényünk. Október 17-én megemlékeztünk Deák Ferenc születésének évfordulójáról és megkoszorúztuk emléktábláját. A Huszár Gál Városi Könyvtárral közös rendezésben érem kiállítást szerveztünk, amelyet Dr. Nagy István országgyűlési képviselő, agrárminiszter nyitott meg. Itt is köszönetet mondtunk dr. Kocsis Sándor tagtársunknak lelkes szervező munkájáért. November 7-én egyesületünkbe látogatott Dr. Árvay István polgármester úr, aki vetített képes előadásában teljes körűen mutatta be a hivatal működési területeit és feladatait. Tájékoztatást adott a közelmúlt és a közeljövő fejlesztéseiről és a humánpolitikai intézkedésekről. A rendezvényen 50 fő vett részt. A Széchenyi Polgári Körrel együttműködve november 11-én mintegy 20 fővel, városunk képviseletében is, vettünk részt a bécsi Európa Club Bad-Deutsch-Altenburg-i megemlékezésén. Közösen koszorúztuk meg az 1956-ban elmenekültek jelképes sirját. December 5-én tisztelegtünk Sattler János, Mosonmagyaróvár első polgármesterének sírjánál. December 12-én tartottuk meg mintegy 60 tagtársunk részvételével a hagyományos egyesületi karácsonyunkat.

Külön fejezetben számolunk be a „Mosonmagyaróvár műemlékei” címet viselő munkánkról, amely 2018-ban kezdődött és 2023-ban fejeztünk be. A cél városunk 72 országosan védett műemlékének felmérése és egységes rendszerben való feldolgozása volt. A munka eredménye honlapunkon mindenki számára már december végétől elérhető volt. Print formában 50 diszpéldány kiadását tervezzük, amelyhez támogatókat keresünk. Ez a munka már áthúzódik a 2024. évre, és erről jövő évi taggyűlésen számolunk be.

Folytattuk a 2020. évben megkezdett szobor tisztítási programunkat a Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft-vel együttműködve. 2023-ban a feketeerdei temetőben lévő „Nehézkereszt” és a Timár utcai „Piéta” szobrot tisztítottuk meg. 2020 óta kezdeményezésünkre és koordinálásunkban már 6 köztéri szobor (Bárka, Hungária, 625. évforduló, mosoni I. világháborús emlékmű, nehézkereszt, Piéta) nyerte vissza eredeti fényét.

A tárgyévben is elvégeztük a korábban gondozásba vett 12 védett sir és a Hősi Halottak Kápolna ápolását, takarítását, virágosítását, amely munkánkat az Önkormányzat anyagilag is támogatta. A feladat végrehajtásában részt vett az Óvári Gazdászok Szövetsége is.

Dolgoztunk egy folyóparti sétány tervjavaslatán, amely arra irányul, hogy a mosoni vendéglőtől az UFM arénáig egy összefüggő sétaút létesüljön. A tervek és a költségvetés várhatóan 2024-ben készülnek el.

2023-ban is aktívan vettünk részt az Önkormányzat által kezdeményezett partneri egyeztetéseken és a közmeghallgatáson. Ugyancsak részesei voltunk a Civil Kerekasztal valamennyi rendezvényének.

Aktívan vettünk részt a Ráday Mihály Város- és Faluvédők Országos Szövetsége (Hungária Nostra) választmányának munkájában. Egyesületünket az elnök képviseli.

2023-ban a korábbi évekhez hasonlóan 4 TÁJÉKOZTATÓ c. kiadványt szerkesztettünk és juttattunk el tagjainkhoz. Ezekben mindenki, azok is, akik internet elérhetőséggel nem rendelkeznek, tájékozódhattak az egyesület munkájáról. Honlapunkon és facebook oldalunkon naprakészen, képekkel is illusztrálva követhetők programjaink.

Az egyesület vezetése a tagdíj bevételen túl a működés finanszírozása érdekében pályázatokon vett részt és jelentős támogatói körrel is rendelkezik. Ezeknek köszönhetően pénzügyeink rendezettek, a működés anyagi feltételei biztosítottak.

Egyesületünknek 2022. december 31-én 142 fő tagja volt. Tárgyévben elhunyt 5 fő, kilépett 1 fő. Új belépő 4 fő volt. A kilépéshez és a belépéshez a beszámoló elfogadásával kérjük a közgyűlés jóváhagyását. A taglétszám 2023. december 31-én 140 fő volt.

A taglétszám alakulás kapcsán említjük, hogy az évek óta lassú csökkenő tendenciát mutat. Sajnos a fiatalok nem érdeklődnek munkánk iránt, a belépők csaknem kizárólag az idősebb, 50 év feletti korosztályt képviseli. A pandémia óta az iskolák érdeklődése is jelentősen csökkent a korábban sikeresen megrendezett várostörténeti vetélkedők iránt. Erről a helyről is kérjük tagjainkat, hogy családjuk, ismerőseik körében népszerűsítsék egyesületünket, toborozzanak új, lehetőleg fiatal tagokat. Nyilvánvaló, hogy ez a helyzet a vezetőségnek is feladatot ad, elsősorban újszerű, fiatalok körében feltehetően népszerűbb programok szervezése útján.

Ezúton mondunk köszönetet Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának, dr. Árvay István polgármester, továbbá dr. Nagy István országgyűlési képviselő uraknak, és névtelenül is mindenkinek, akik segítették munkánkat. Külön köszönet illeti azokat a támogatóinkat, tagtársainkat, akik a fentebb részletezett feladatokat elvállalták és elvégezték.

Dr. Unger András elnök

 

Vissza a kezdőoldalra