Szavatosság és jótállás érvényesítése

Az elmúlt években nagyon sok a jótállással és szavatossággal kapcsolatos fogyasztói panasz érkezett a Békéltető Testülethez. Ezek rendezésekor sajnos kiderült, hogy jó néhány esetben nemcsak a vásárló, de a kereskedő sem volt tisztában a két fogalommal, illetve az ügy intézésekor a helyes eljárásról. Ezért a következőkben néhány fontos kérdést igyekszünk megvilágítani.

Mi a szavatosság és a jótállás?

A szavatosság és a jótállás minőségvédelmi eszközök, mindkettő a kötelezett (az eladó) helytállását jelenti arra nézve, hogy a termék vagy a szolgáltatás megfelel a törvényi illetőleg a szerződéses követelményeknek.

A jótállás a hibátlan teljesítésért vállat fokozott helytállás. Azoknak a tartós fogyasztási cikkeknek a körét, amelyekre a jótállási kötelezettség kiterjed a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet tartalmazza. Természetesen a gyártók illetőleg a kereskedők önként vállalhatnak olyan termékekre is jótállást, melyre az említett kormányrendelet nem terjed ki. Amennyiben nincs a termékre jótállás (mint például a textiltermékek, cipők stb.) vagy az már eltelt, szavatossági jogokat lehet érvényesíteni.

Mennyi időn belül érvényesíthető a szavatossági jog?

A szavatossági igények érvényesítésére két év áll rendelkezésre. Ha a jogosult igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél fogva vagy a dolog természeténél fogva két éven belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítéstő számított három év.

Hol érvényesítheti a vásárló a minőségi kifogását?

A minőségi kifogás intézéséért a forgalmazó a felelős, ezért a kereskedő nem hivatkozhat arra, hogy a terméket nem ő gyártotta, ezért a vásárló forduljon a gyártóhoz. Szervizelhető termékek esetében a vásárló dönthet, hogy a szervizhez, avagy a kereskedőhöz fordul minőségi kifogásával.

Szavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a vásárló bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.

Mennyi időn belül kell a minőségi kifogásokat bejelenteni?

A jogosult a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles a kifogást a kötelezettel közölni.

Fogyasztói szerződés esetében a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást kellő időben közöltnek kell tekinteni.

Kell-e jegyzőkönyvet felvennie a kereskedőnek?

Igen. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

  • A fogyasztó nevét, címét
  • A fogyasztási cikk megnevezését, vételárát
  • A vásárlás időpontját
  • A hiba bejelentésének időpontját
  • A hiba leírását
  • A fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt
  • A kifogás rendezésének módját

A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni.

Ezeket a szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. Gkm. rendeket írja elő.