KÖZLEMÉNY

Elindult a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség Európai Uniós és hazai társfi-nanszírozással megvalósuló programja.

Azonosító szám: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00930

A projekt címe: A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség abszorpciós kapacitá-sainak fejlesztése

A támogatás összege: 2.800.000 Ft

Megvalósítandó tevékenységek:

  1. Mosonmagyaróvári Civil Szolgáltató Központ szolgáltatásai igénybevétele
  2. Mosonmagyaróvári Civil nap megrendezése
  3. Mosonmagyaróvári Civil kerekasztal működtetése
  4. „Mosonmagyaróvári civil adattár” megjelentetése
  5. A Civil Hírek elektronikus kiadvány megjelen-
  6. tetése
  7. Információs Napok szervezése
  8. Szakmai tanulmányút szervezése

Információ: Nagy Sándor

30/9573-744

@movarkultura.hu