Eredményes évet zárt a kulturális egyesület

Az elmúlt év végén a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöksége ülésen értékelte a 2020-as évet. Nagy Sándor elnök beszámolójából rövidítve idézünk.

A 2020-as év összességében küzdelmes, a korona-vírus járvány miatt nehéz év volt. Az élet továbbra is igazolta stratégiánkat, a szervezet tevékenységének négy fő elemre bontását.

A szervezet fő tevékenységei: Civil társadalom fejlesztése; Kulturális, közművelődési tevékenység; Munkaerőpiaci szolgáltatások; Információszolgáltatás; Egyéb tevékenység

A civil társadalom fejlesztése kapta a legnagyobb hangsúlyt 2020-ban is. A Mosonmagyaróvári Civil Napot immár huszonegyedszer rendeztük meg október 3-án a Flesch Károly Kulturális Központban. A Civil Nap jól szolgálta a fő célt: mosonmagyaróvári civil szervezetek bemutatkozását, a nonprofit szféra elismertségének növelését.

Jól működött a Pacsirta utcai Civil Szolgáltató Központ, ahol különböző szolgáltatásokat biztosítottunk a mosonmagyaróvári civil szektornak. 2012. áprilisban beindítottuk a könyvelési szolgáltatásunkat, ahol szerény térítés ellenében egyszeres és kettős könyvelést végeztünk a civil szervezeteknek. 2020 év végén 43 szervezetnek könyveltünk. A könyvelési szolgáltatást formailag a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség folytatja.

A hagyományos kulturális, közművelődési tevékenységben befejeződött a tisztulás folyamata. A legjelentősebbet, a XXX. Moson Megye Színjátszó Találkozót 2020-ban a járvány miatt a májusi időpontról áttettük őszre. Végül október 9-11-én rendeztük meg szűkített tartalommal. A színjátszó találkozó finanszírozásában nem volt gond, azt a Nemzeti Kulturális Alap, az EMMI miniszteri alap, Mosonmagyaróvár Önkormányzata támogatta.

Az egyesület próbálta megrendezni a kisebb kulturális rendezvényeit is. A XII. Megyei Nyugdíjas Versmondó Verseny elmaradt, mivel a Fehér Ló Közösségi Ház bezárt. A december 8-án megrendezni kívánt XXIV. általános iskolás vers- és prózamondó verseny személyes részvétellel szintén elmaradt. azt online hirdettük meg, melyre 6 nevezés érkezett. Valamennyi nevező 3.000 Ft értékű könyvvásárlási utalványt kapott.

2020-ban immár tizedik éve az Aranypor kistérségi irodalmi folyóirat kiadója az egyesület. A szervezet fizette a nyomdaszámlát, a lap értékesítéséből és támogatásokból befolyt összegekből a kiadás nyereséges. A kiadványszerkesztést Nagy Sándor végezte. A folyóirat kiadását 100 ezer Ft-tal támogatta Mosonmagyaróvár Önkormányzata, valamint 150 ezer Ft-tal Mosonmagyaróvári Térségi Társulás.

A munkaerőpiaci szolgáltatások területén 2020-ban jól működött az információs tanácsadói programunk, melyet az év végén egy fővel a Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályával együttműködve biztosítottunk. Munkatársunk munkaszerződése 2021. február 28-ig tart. Munkatársunk a munkaügyi szolgáltatásokat a Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán végezte.

A megújulást szolgálta, hogy január 1-vel immár tizenötödik éve kiadtuk a „Mosonmagyaróvári Civil Szemle” havilapot 16 oldalon. A lap stabilan működött. Köszönet illeti az Önkormányzatot 500.000 forintos támogatásáért. Hirdetőink egy részét sikerült megtartanunk, s új alkalmi szerzőket is köszönthettünk a lapban.

A Nemzeti Civil Alapprogram helyett létrejött Nemzeti Együttműködési Alap a szervezet szempontjából 2020-ban beváltotta a hozzáfűzött reményeket, működésre és a szakmai programok támogatására 1.900.000 Ft-ot adott. Azonosító szám: NEA-UN-20-O-V-0039.

2020-ban a Mosonmagyaróvári Tanoda program folytatódott 13.500.000 Ft-os támogatással.

2020-ban is folytattuk a fogyasztóvédelmi tanácsadást. Tanácsadónk a szükségleteknek megfelelően rendelkezésre állt. Heti átlagban 4-5 telefonos megkeresés és 2-3 személyes tanácsadás volt.

A szervezet eredményes és gyümölcsöző kapcsolatokat ápol a mosonmagyaróvári Margaréta Nyugdíjas Klubbal, akik a Civil Szemlét rakják össze. 2012-ben önkéntes szerződést kötöttünk a nyugdíjasokkal, melyet 2020-ban is fenntartottunk.

Összességében elmondható, hogy a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület 2020-ban a korona-vírus járvány teremtette helyzet ellenére eredményes, kiegyensúlyozott tevékenységet folytatott. A szervezeti életben stabilitás, harmónia volt. Kiemelkedő a kapcsolatunk a Mosonmagyaróvári Civil Szövetséggel és a „Moson megye polgáraiért” Alapítvánnyal, melyekkel együttműködve több programot valósítottunk meg.

 

Vissza a kezdőoldalra