Bemutatkozik a Dr. Sattler János Alapítvány

Dr. Árvay István polgármester 2015. március 9-én 400 ezer forint alaptőkével magánszemélyként alapította a Dr. Sattler János Alapítványt.

Célul tűzte ki:

  • Dr. Sattler János városegyesítő (Moson–Magyaróvár) polgármester síremlékének felújítását, emlékének megőrzését

  • A szociális tevékenységet végző civil szervezetek támogatását

  • Jótékonysági rendezvények támogatását

  • A szociálisan hátrányos helyzetben lévő fiatalok tehetséggondozását

  • 18 év alatti fiatal tehetségek (zene, művészet, sport vagy természettudomány területén) egyszeri, vagy ösztöndíj jellegű segítségét

Fenti tevékenység megvalósítása érdekében az alapítvány adománygyűjtést végez a városhoz kapcsolódó gazdasági szervezeteknél, valamint egyéb támogatóknál.

Dr. Árvay István úr az alapítvány kuratóriumi tagjainak két korábbi városvezető polgármestert: Plutzer Istvánt (1990-1994) és Stipkovits Pált (1994-2006), vala-mint Horváth Lászlót, a KÜHNE Gyár és a Vogel Noot Kft. volt vezetőjét kérte fel.

Az alábbiakban adunk tájékoztatást, hogy az elmúlt évben a fenti célokra mennyi támogatást tudtunk adni.

2019. évi támogatások

Támogatásban részesülő és a program neve

Összeg (Ft)

Gondoskodás Alapítvány, hozzájárulás demensbarát hátizsák készítéséhez

150.000

Újjáéledés Alapítvány, hozzájárulás támogatott tevékenysége ellátásához szükséges gépkocsi beszerzéséhez

400.000

Szociális Foglalkoztató Közhasznú Nonprof. Kft., szociálisan rászorult dolgozók támogatása, csapatépítő nap

172.900

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény, Soproni utcai idősek otthona részére magasított ágyások

220.000

Kistérségi Egyesített Szoc. Int., Fogyatékossággal Élők Nappali Intézménye részére fiatalok nyári kirándulás utazási költségéhez hozzájárulás

200.000

Család és Gyermekjóléti Központ, szociális munka népszerűsítése pályázat megvalósításához

200.000

Nagy Réka, szervátültetettek világbajnokságához támogatás

250.000

Vörös Csenge, támogatás 2019 évi Lovas E. u. Bajnokság részvételéhez

250.000

Lehetőség Családoknak 2005 Alapítvány, támogatás Kis-Balaton környéki táborozáshoz

235.000

Adventi műsor szereplőinek támogatása

100.000

Adott támogatások összesen:

2.177.900

Az öt évben összesen 10.092.080 Ft-ot tudtunk a kitűzött célokra fordítani.

Kérjük Önöket, ha céljainkkal egyetértenek, támogassák az alapítványunk tevékenységét.

Az Alapítvány bankszámlaszáma: Duna Takarék Bank 58600252-11233871

Horváth László, a kuratórium elnöke