Befejeződött a tanoda program

2023. december 15-én tartotta a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület által fenntartott Mosonmagyaróvári Tanoda a 2021-2026. éveket lezáró beszámoló programját. Az esemény vendége volt Dr. Nagy István agrárminiszter, országgyűlési képviselő, Dr. Pető Péter, a Győr-Moson-Sopron vármegyei Önkormányzat alelnöke és Staár Katalin, Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elnöke.

A program eredményeit Nagy Sándor, a Mosonmagyaróvári Tanoda intézményvezetője mutatta be vetítettképes előadás formájában.

A Mosonmagyaróvári Tanoda alapadatai:

 • Helyszíne: Családok Átmeneti Otthona (Barátság u. 29.)
 • Tanulók életkori összetétele: általános iskola felső tagozatos tanulók (5-12. osztály), alsó tagozatos tanulók (2-4. osztály), összesen 30 fő.
 • Humánerőforrás: 3 fő pedagógus, 1 fő intézményvezető, 1 fő pénzügyi vezető, 1 fő projektasszisztens, informatikus
 • Óraszám: minden tanuló számára összeállított heti órarend alapján minimum 4 óra (2×2 óra)
 • Nyitva tartás: délután 2 órától este 6 óráig.
 • A tanoda nyáron is működik. A gyermekek számára foglalkozásokat szerveznek: nyelvtanulás, számítástechnika, tánc, sport, kézműves foglalkozások stb.
  • Augusztus hónapban – ha szükséges – a pótvizsgázó diákok felkészítése.
  • Szülőkkel közös programok (kirándulások)

A Tanoda kiemelt célja, hogy pedagógiai eszközrendszerével hozzájáruljon a társadalmi leszakadás megakadályozásához és a társadalmi integrációhoz.

A Tanoda céljai:

 • olyan tevékenységi rendszer megalkotása és alkalmazása, amely hozzájárul ahhoz, hogy a hátrányos helyzetű – köztük roma – vagy gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó formáiban élő, illetve menekült, menedékes tanulók (továbbiakban célcsoport) az alap-, illetve középfokú intézményekben sikereket érjenek el.
 • Az általános iskolába járó tanulók esetében az alapvető cél az, hogy a tanoda segítse képességeik kibontakoztatásán keresztül iskolai előrehaladásukat annak érdekében, hogy érettségit nyújtó középiskolában, vagy a helyi mutatók alapján perspektivikus elhelyezkedési lehetőséget nyújtó szakiskolában folytathassák tanulmányaikat.
 • tanulmányi, szociális, kulturális és lelki segítség nyújtása.

A program megvalósítása során munkánkat a programban meghatározott irányelvek alapján végeztük.

 1. A gyermekek felkészítése a másnapi iskolai munkára (házi feladatok elkészítése, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás)
 2. Tanulási stratégiák bővítése, fejlesztése gyakoroltatás útján. Tanulópárokat hoztunk létre, s ez a módszer jól bevált. A kisebbek elfogadták nagyobb társaik irányítását, útmutatását, a nagyobbak pedig büszkék a rájuk bízott felelősségre. Természetesen mindez felnőtt irányítása, ellenőrzése alatt állt.
 3. Önálló munkára nevelés (szoktatás) gyakoroltatása, feladattartás, feladattudat erősítése, a tanulás tempójának egyénre szabott fokozása)
 4. Szociális kompetenciák bővítése, gyakoroltatása (önértékelés, mások értékelése)

Fontosnak tartottuk, hogy családias légkört alakítsunk ki a tanodában, hisz a bizalmon alapuló, hangulatos légkor segíti az eredményességet. Igyekeztünk nem csupán lelkileg ezt a légkört megteremteni, de gondot fordítottunk a Tanoda termeinek otthonosságára is. Gondolok itt a díszítésre, és a szemléltetőeszközökre is. Kis módszertani eszköztárat hoztunk létre, melyet szükség szerint folyamatosan bővítettünk.

Együttműködő partnerek:

 • Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület
 • Újrónafői Tanoda
 • Győri Tanoda-Klub
 • Mosonmagyaróvári Fekete István Általános Iskola
 • Mosonmagyaróvári Haller János Általános Iskola
 • Család- és Gyermekjóléti Központ, Mosonmagyaróvár
 • Lehetőség Családoknak 2005 Alapítvány
 • Mosonmagyaróvári Civil Szövetség
 • Mosonmagyaróvári Nagycsaládosok Életfa Egyesülete

2023-ben szervezett főbb programok:

 • január 27.: Szülői értekezlet
 • február 6.: Farsang rendezvény
 • március 30.: Húsvéti ünnepség, kézművers foglalkozás
 • április 4.: Részvétel a Petőfi Sándor versmondó versenyen
 • április 11.: Költészet Napja
 • április 27.: Látogatás a Rendőrkapitányságon
 • május 18.: Szakmai nap
 • május 23.: Séta a Wittmann tanösvényen szakértő vezetéssel
 • május 27.: Részvétel a városi Gyermeknapon
 • június 3.: Látogatás a Lajta Dogcentrum kutyás nyílt napján
 • június 27.: Lövészet az ipartelepi lőtéren
 • augusztus 15.: Egész napos program a dunaszigeti ÖKO-parkban
 • augusztus 24.: Kirándulás a Halászira, a Party Csárdába
 • szeptember 15.: Szülői értekezlet
 • szeptember 20.: a Példa Egyesület tanszeradomány átadása
 • október 7.: Látogatás a XXIV. Mosonmagyaróvári Civil Napon
 • október 12.: Látogatás a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézetben
 • október 19.: Nyitott nap
 • október 20.: Látogatás a Példás Házban kézműves foglalkozás
 • november 9.: Látogatás a Tűzoltó Múzeumban
 • november 16.: Részvétel a jótékonysági esten
 • november 17. Pályaválasztási nap a Flesch Központban
 • november 20.: Mézeskalácssütés a Példás Házban
 • november 22.: Rendőrkapitányság közbiztonsági tájékoztatója
 • 2023 november 26.: a XXXIII. Moson Vármegye Színjátszó Találkozó
 • december 5.: részvétel a XXVII. vers- és prózamondó versenyen
 • december 6.: Mikulás napi ünnepség
 • december 15.: programzáró rendezvény
 • december 22.: karácsonyi ünnepség

Eredmények:

 • a lemorzsolódás tanodából a tanuló hibájából minimális
 • azt általános iskolában iskolaelhagyás nem történt
 • a tanulók integrációja, társadalmi beilleszkedése
 • a tanulók motiváltak a továbbtanulásra, a szakmaszerzésre
 • a 2022/23-as tanévben bukás nem volt
 • a tanulók 50% az előző tanévhez képest javított az eredményén
 • a tanulók közötti társas kapcsolatok fejlődtek
 • a tanulók szociális kompetenciái fejlődtek

 

« A 2 »

 

Vissza a kezdőoldalra