A Zöldhulladék-kezelés szabályai városunkban

Az ősz beköszöntével fontos kérdéssé válik a családi házas övezetben élő vagy kerttel rendelkező lakók számára, hogy mit kezdjenek az utcai fákról lehullott falevéllel, kerti zöldhulladékkal. A legjobb módszer természetesen a komposztálás, újrahasznosítás.

Idén ősszel égethető utoljára a zöldhulladék városunkban.

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaságról és a közterületek védelméről szó-ló önkormányzati rendelete rögzíti jelenleg az erre vonatkozó szabályokat:

– A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a zöldhulladékot (növényi eredetű száraz hulladék) elsősorban komposztálni kell, égetéssel a nem komposztálható (nem lebomló)-, illetve a komposztálásra alkalmatlan kerti zöldhulladék ártalmatlanítható.

– A zöldhulladék gyűjthető a hulladék gazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint. Ez jelenti a barna hulladékgyűjtő edény, vagy lebomló barna zsák használatát, a közszolgáltató által történő házhoz menő begyűjtési rendszer igénybe vételét.

– Legkevésbé ajánlott az avar, kerti zöldhulladék elégetése, de a helyi rendelet lehetőséget ad rá az október 1-től november 30-ig terjedő időszakban 9-18 óra között a tűzvédelmi előírások szigorú betartása mellett, csak nagykorú cselekvőképes személy felügyelete alatt, száraz állapotban. A zöldhulladék nem keverhető egyéb hulladékokkal, nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot (pl. műanyag, üveg, illetve sörös palack, gumiféleségek, csomagoló- és festékanyagok, fém-tárgyak). Az égetés folyamatának gyorsítására segédanyag nem alkalmazható, s csak szélcsendes időben történhet.

A zöldhulladék égetését úgy kell el-végezni, hogy a környezetét erősen zavaró, ingerlő hatása ne álljon fenn, az tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen, a személyi biztonságot és az emberi egészséget ne veszélyeztesse, vagyoni és környezeti kárt ne okozzon. Az égetéssel járó hatásokat (füst, bűz, pernye, hőterhelés) felerősítő időjárási körülmény kialakulása esetén az égetést be kell fejezni.

2021. január 1-jével hatályon kívül helyezésre kerül a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (1) bekezdés b) pont-ja, mely jelenleg jogszabályi felhatalmazást ad a települési önkormányzat kép-viselő-testületének, hogy rendeletben szabályozza a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokat. A hatályon kívül helyezést a jogalkotó azzal indokolta, hogy a levegőminőség alakulásában a lakossági fűtés mellett kiemelt szerepe van az avar és kerti hulladék égetésének. A jogszabály-módosítással általánossá válik az avar és kerti hulladék égetésének a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm.rendelet szerinti tilalma, ezzel a magas levegő-terhelésű területeken csökkenthető a lég-szennyezőanyag kibocsátás.

2021-től nem lehet elégetni az avart, zöldhulladékot, azaz komposztálással, vagy a közszolgáltatás igénybe vételével javasolt a zöldhulladék kezelése.

 

Vissza a kezdőoldalra