30 éve ápolják az ’56-os áldozatok emlékét

2021 november 30-án nagyszámú vendég jelenlétében ünnepelte meg a Mosonmagyaróvári ’56-os Egyesület fennállásának 30. évfordulóját. Gábor Józsefné elnök elevenítette fel a három évtized főbb történéseit.

Gábor Józsefné emléklapot vett át 80. születésnapja alkalmából Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatától a Városházán.
Gábor Józsefné emléklapot vett át 80. születésnapja alkalmából Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatától a Városházán.

Egyesületünk létrejöttét Papp Gyula és Németh Alajos tanár uraknak köszönhetjük. Ők szorgalmazták, hogy városunkban minél hamarabb létrejöjjön az egyesület. Itt kell még megemlítenem Csicsai Ferenc tanár urat, aki a mindannyiunk által ismert „IN MEMORIAM” című könyv egyik szerkesztője volt. Hálával és tisztelettel gondolunk Havasmezői Józsefre, aki szintén sokat segített egyesületünknek.

Egyesületünk célja a hagyományőzrés, ’56 eszmeiségének megőrzése és átörökítése az utókor számára.

A 28 alapító tagból sajnos már sokan nincsenek köztünk. Jelenleg a tagság 34 fő. Van néhány pártoló tagunk is, sőt fiatalokkal is bővült a szervezet.

Első elnökünk Schwendtner Ferenc volt, őt követte Németh Boldizsár, aki különösen kiemelkedő munkát végzett az egyesületben. A következő elnök Takács István lett. Ő is szívvel-lélekkel tette a dolgát. Az ő lemondását követően lettem én az egyesület elnöke, titkára és mindenese, mivel nem akadt senki, aki elvállalta volta bármelyik posztot. Jelenleg az egyesület vezetősége 4 fő.

1989-ben a város MDF szervezete Papp Gyula és Németh Alajos közreműködésével fórumot hoztak össze a művelődési központban. Itt szólalhattunk meg először mi, érintettek az ’56-ban történtekről, áldozatokról, sebesültekről. Ezt az eseményt soha nem lehet elfelejteni. Mi még akkor is féltünk, de tele voltunk reményekkel, azt hittük, hogy minden másképpen lesz. Gyilkosaink és utódaik, követőik még ma is köztünk élnek – büntetlenül.

 

Dömötör Zoltán – akinek testvérét lőtték agyon – kezdeményezte, hogy indítsunk pert az ÁVH-s bűnösök ellen. Mivel közben megalakultunk, így az egyesület jelentette fel Dudás István HÖR századost, a laktanya akkori parancsnokát és beosztottjait. 1999-ben kezdődött a per. Az ítélethirdetés 2001-ben történt, ahol Dudás Istvánt, mint elsőrendű vádlottat a bíróság több emberen elkövetett emberöléssel bűnösnek mondta ki emberiség elleni bűntettben. 3 év fegyházra ítélték, ami közkegyelem folytán nem volt végrehajtható. Ekkor a legfelsőbb bírósághoz fordultunk. Közben Dudás István 2002-ben Kiskunhalason meghalt. A Legfelsőbb Bíróság ítélethirdetésére 2002 júliusában került sor. A 4 vádlott sorkatonát felmentették.

Egyesületünk védőügyvédje dr. Zétényi Zsolt volt, aki mindent megtett az érdekünkben. Képviseletünket együttérzésből vállalta el. Ezért mindig nagy megbecsüléssel és hálával gondolunk rá.

Németh Boldizsár az egyesület megalakulása után a városháza bejárati falára táblát készíttetett annak emlékére, hogy 1956-ban itt alakult meg a Munkástanács helyi szervezete.

A laktanya előtti téren, ahol a gyilkos sortűz eldördült, Németh Alajos és Horváth Gábor fafaragók haranglábat, 1990-ben pedig kopjafákat készítettek. Sajnos a több mint 100 halottból csak 58 fő szerepel a nyilvántartásunkban. 1991-ben elkészült a Golgota című gyönyörű szobor az áldozatok tiszteletére. Az emlékművet Rieger Tibor szobrászművész készítette. A város munkája elismeréséért „Pro Urbe Mosonmagyaróvár” díjat adományozott a művésznek.

2007 májusában Gulyás Lajosról, 2007 novemberében Dohy Jánosról utcát neveztek el városunkban. Gulyás Lajos levéli református lelkészt koholt vádak alapján felakasztották. Dohy János 1956-ban az akadémián tanszékvezető volt, akit az eseményekben való részvétele miatt 10 év börtönre ítéltek.

Később a magyaróvári temetőbe gránittáblát készíttettünk az áldozatok és a kivégzett mártírok névsorával, azzal a céllal, hogy maradjon meg az utókornak, kik voltak azok az emberek, akiket az ÁVH-laktanya előtt megöltek és a megtorlás ideje alatt kivégeztek. A tábla egyrészt pályázaton nyert pénzből, másrészt Tánczos Lóránt és fia munkájának felajánlásából készült. Tánczos Lóránt megajándékozta egyesületünket egy másik gránittáblával is, melyre a mosoni temetőben eltemetett áldozatok neveit vésette. A Mosoni Polgári Körrel együtt lepleztük le az emléktáblát.

Az egyesület minden évfordulón, emlékünnepen több rendezvénnyel emlékezik meg 1956-ról. A temetőkben az ’56-os emlékhelyek, a mártírok sírjai szépen gondozottak. Az évfordulókon a megemlékezés virágait helyezzük el. Segítségünkre van ebben a városüzemeltetés virágok ültetésével. Annak idején Németh Boldizsár megszervezte a városi diákvetélkedőt általános és középiskolás diákok részére. Ez a rendezvény néhány évig a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület segítségével valósult meg. Ez a szép hagyomány ma is él a Hunyadi Mátyás Szakközépiskolában.

2006-ban az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeinek kutatásáért és feltárásáért Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata „Pro Urbe Mosonmagyaróvár” kitüntető éremmel és díjjal jutalmazta egyesületünket. Ez városunk legmagasabb kitüntetése. A forradalom 50. évfordulójára a megyei és városi önkormányzat konferenciát szervezett az egyetem aulájában. Az érintetteknek kitüntetést, az áldozatok hozzátartozóinak pedig posztumusz kitüntetést adományoztak. Ekkor történt, hogy az 1956-os egyetemisták, akik a forradalomban részt vettek, egy eredeti véres zászlót adtak át az egyesületnek. Ez a gesztus nagyon megható volt. A zászlót ma is gondosan őrizzük.

Néhány évvel ezelőtt Németh Alajos új kopjafákat készített, amire felvéste a kivégzettek neveit. Ezt is a Gyásztéren állította fel. A mártírok újratemetésének évfordulóján ott emlékezünk rájuk. A Gyásztér megújult, a Golgotához vezető út új térkövet kapott. Tervezzük, hogy a növényzetet megújítjuk, a kopjafákat Németh Alajos felújítja, ha szükséges, kicseréli.

Az magyaróvári temetőben egy gyönyörű emlékművet csináltattunk, amit Magyar Árpád Angliában élő honfitársunk finanszírozott. Ez a tömegsírban nyugvó áldozatok emlékére készült. Ott helyeztük el, ahol a feltételezett tömegsírt sejtjük.

Dr. Pető Péter, a megyei önkormányzat alelnöke emléklapot adott át a 60. évfordulón.

Reméljük, hogy az új tagokkal gyarapodott egyesület sokáig működik és folytatják az általunk megkezdett munkát.

Köszönetet mondunk a város vezetőinek, a képviselőknek, dr. Nagy István miniszter úrnak, dr. Pető Péter alelnök úrnak, Kissné Németh Zsuzsának, valamint Fehér Jánosnak és Belloviczné Merena Klárának az anyagi segítségnyújtásért.

 

Vissza a kezdőoldalra