Adománygyűjtés a Mosonmagyaróvári Tanoda javára

2021 augusztus 20.-án, a Szigetköz legnagyobb halászleve programjához kapcsolódóan, adománygyűjtést szerveznek a Mosonmagyaróvári Tanoda 30 hátrányos helyzetű tanulója javára.
Az adománygyűjtés célja:
a tanoda működési feltételei javítása, a tanulók uzsonnáztatásának biztosítása és a tanulók oktatásához szükséges szakmai anyagok beszerzésének támogatása.
A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület fenntartásában 2015 óta működik a Mosonmagyar-óvári Tanoda a Családok Átmeneti Otthonában (Mosonmagyaróvár, Barátság utca 29.).
Mi a Tanoda?
Egy olyan délutáni elfoglaltságot jelentő iskola, mely segíti az iskolai tanulmányi munkában lemaradt hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű diákokat. A Tanoda fejleszti a tanulók alapkompetenciáit (szövegértés-olvasás, számolás, nyelvi képzés, informatika), de korrepetálással támogatja az iskolai felzárkózást is. Emellett szociális, egészségügyi, krízis megelőzési, gyermekjóléti szolgáltatásokkal segíti a diákok beilleszkedését a társadalomba.
Mit kell tudni a Mosonmagyaróvári Tanodáról?
  • Tanulók életkori összetétele: általános iskola felső tagozatos tanulók (5-12. osztály), alsó tagozatos tanulók (2-4. osztály), összesen 30 fő.
  • Humánerőforrás: 3 fő pedagógus, 1 fő projektmenedzser, 1 fő pénzügyi vezető, 1 fő projektasszisztens, informatikus
  • Óraszám: minden tanuló számára összeállított heti órarend alapján minimum 4 óra
  • Nyitva tartás: munkanapokon délután 2 órától este 6 óráig.
  • A tanoda nyáron is működik.
Az adományokat az ingyenes halászléosztás időtartama alatt, 12:30 órától fogadják a szervezők.