Városfejlesztés, értékmegóvás

A Civil Szemle elkészítette szokásos év eleji riportját Dr. Árvay Istvánnal, Mosonmagyaróvár Város polgármesterével.

Árvay István

Kérem, hogy gazdasági és pénzügyi szempontból értékelje az elmúlt évet! Közösségépítés szempontjából milyen eredményeket hozott 2019?
A 2014-ben elkezdődött folyamat stabil gazdálkodási alapot teremtett. Az eltelt öt esztendő alatt a nyertes európai uniós pályázatokból jelentős támogatást kapott Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata. Ennek köszönhetően nagyon sok feladatot tudtunk végrehajtani, sok fejlesztést, felújítást megvalósítottunk. Nem csak a folyamatosan emelkedő saját
bevételeinkre támaszkodtunk. 2019-ben a helyi adókból származó bevételeink összességében meghaladták a 4 milliárd forintot, ami nagyon jelentős tétel a költségvetésen belül. Ez azt jelenti, hogy az adóerőképesség szempontjából sok nálunk nagyobb települést is megelőzünk.. Mindebből az következik, hogy egy viszonylag jó gazdasági helyzetben lévő város
jó költségvetési helyzetből vág neki a 2020-as esztendőnek.
Gazdasági stabilitásunkat segítették azok a folyó pályázatok, amelyekből építkezni lehetett. Ezek jellemzően infrastrukturális beruházások voltak. Én mégis azokat a fejlesztéseket emelném ki, melyeket saját önkormányzati forrásból tudtunk megvalósítani Az egyik a városháza teljes körű felújítása, amit 5 év alatt sikerült befejezni. Nagy megmérettetés egy műemléképületet kívül-belül, a pincétől a padlásig minden elemében megújítani. A másik kihívás a Pálffy-villa felújítása volt. A létesítményben a város civil közösségeinek működéséhez biztosítunk helyet. Az én elvem szerint elsősorban az értékmegóvás, az épített örökség új funkcióval való ellátása, nem pedig új ingatlanok építése az önkormányzat feladata. Mosonban erre jó példa volt 2019-ben az egykori Kaiser húsüzem épületének felújítása.
A következő évek beruházási igénye a közlekedés területén fog jelentkezni. Ezért fejlesztjük a csomópontokat, ezért építünk hidat. A legnagyobb és eddig példa nélküli vállalkozásunk a városi infrastruktúra fejlesztésén belül a Kiserdei úti új híd saját forrásból történő megépítése.
Most már uniós ciklusokban gondolkozunk, hiszen az uniós forrásokhoz igazodik mindig a hazai forrásoknak az ütemezése is. A város pedig akkor jár el helyesen, ha a saját beszedett adóforintjait megduplázza, megtriplázza pályázati pénzekkel. Ezek a pályázatok szabják a városépítés ciklikusságát.
Már 3 fázist megért a Flesch Károly Kulturális Központ felújítása, mellette a könyvtár is elkészült. Mindamellett nagyon fontos feladatnak tartom a környezetünk szépítését, építését, az urbanizált, de élhető városi környezetnek a megteremtését.

Nem említette a MOFÉM kultúrház felújítását, ami szintén egy uniós támogatással megvalósuló értékmegőrzés.
Ez is egy nagy feladat, aminek a megkezdésével késésben vagyunk, dea 2020 végére tervezett átadás reményeim szerint tartható lesz. Egy ikonikus épület, sokakat fűz hozzá rengeteg emlék, amely szinte kötelezővé tette, hogy a város lépjen a megmentése érdekében, amikor erre lehetőség nyílott. Az építés együtt fog járni egy struktúra átalakítással. A Futura Élményközpont megérett arra, hogy önálló életet kezdjen élni. Úgy gondolom, hogy az élményközpont és a MOFÉM kultúrház együtt tud működni a programok szervezésében, lebonyolításában. Szeretnénk, ha a MOFÉM kultúrház lenne a színjátszás fellegvára is Mosonmagyaróváron, ezzel is tehermentesítve a Flesch Károly Kulturális Központot. A kultúrház ki fogja szolgálni a városban felmerülő helyiségigényeket akár a báli szezonban, akár kisebb-nagyobb rendezvények, fesztiválok idején.

Hol tart a Báger-tó és környékének felújítása?
A Báger-tó környéke jelenleg látványelemekkel bővül. Elkészült a műfüves focipálya az azt kiszolgáló épülettel. Helyet kapott a területen a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. tulajdonában lévő fedett műjégpálya. További sportcélú elemek megvalósítása még hátra van. Lesz a tó körül futópálya, gyermek- és felnőtt-játszótér. Ha a vízminőség megengedi, szeretnénk strandot is nyitni.

A városban működő civil szervezetek mennyire vesznek részt a város életében?
Véleményem szerinte nélkülük sok dolgot nem is lehetne megvalósítani. Minden közösségi megmozdulás, minden rendezvény nekik köszönhető. Hogy a város él, programokat szervez, az mind-mind egy-egy civil szerveződés eredménye. Ezekben a közösségekbe koncentrálódnak azok az emberek, akik egyáltalán hajlandók, képesek és készek a közösségért tenni. Az lenne a jó, ha minél többen csatlakoznának hozzájuk. Mindig hálás szívvel nézek azokra, akik szabadidejüket áldozzák fel arra, hogy a körülöttük élő azonos gondolkodású embereket programokkal, élményekkel lássák el.

Nagy Sándor