Küldöttgyűlést tart a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség 2024. május 7-én (kedd) délután 16:00 órakor tartja éves rendes küldöttgyűlését a Civil Ház nagytermében (Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 12. – Manninger Lakótelep, volt Pálffy-villa), melyre tisztelettel meghívom. A terem akadálymentesített!

Napirendi pontok:

  1. Tájékoztató a taglétszámról (tagfelvétel és tagtörlés)
  2. Beszámoló a 2023. évi szakmai munkáról
  3. Beszámoló a 2023. évi gazdálkodásról
  4. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása
  5. Tisztújítás
  6. Alapszabály módosítás
  7. évi munkaterv
  8. évi költségvetés
  9. Egyebek

A küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a rendes tag küldöttek több mint fele jelen van.

Határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttgyűlést a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) 3:76 §. alapján 2024. május 10-én (péntek) 16:00 órára hívom össze, mely már határozatképes a megjelentek számától függetlenül, de a meghirdetett napirendi pontokhoz képest új napirendi pont már nem vehető tárgysorozatba.

Felhívom a küldöttek figyelmét, hogy a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség honlapján (www.mocisz.hu) friss civil híreket, információkat olvashat.

 

Tisztelettel: Nagy Sándor elnök

 

Vissza a kezdőoldalra