Állami kitüntetés a lokálpatriótának

A Magyar Köztársaság elnöke, Novák Katalin MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT kitüntetést adományozott Németh Alajos fafaragó, helytörténész, a Mosonmagyaróvári ’56-os Egyesület és a Hunyadi Mátyás Honvédség és Társadalom Baráti Kör tagjának az 1956. október 26-i mosonmagyaróvári sortűz feltárása érdekében végzett kutatásai, valamint helytörténeti gyűjtőmunkája elismeréseként.

Németh Alajos a kitüntetést augusztus 17-én a Budapesten, a Mezőgazdasági Múzeumban tartott ünnepségen vette át Dr. Nagy István agrárminisztertől.

SZAKMAI ÉLETÚT

Németh Alajos gyerekkora óta foglalkozik helytörténeti anyagok gyűjtésével. Husz János helytörténeti írásai és a családi hagyományok hatására kezdte Mosonmagyaróvár és környéke tárgyi emlékeinek feltárását és gyűjtését. Mindent gyűjt, de gyűjteményének gerincét Moson megye 1848-as emlékei alkotják. Az elmúlt időszakban sok helytörténeti anyagot – római, középkori, I. és II. világháborús emlékek – adott át közgyűjteménynek, a Hansági Múzeumnak. Említést érdemel a Moson megyei családok családi ereklyéinek gyűjtése. Több kiállítása volt a Hanság Múzeummal közösen és önállóan a Fehér Ló Közösségi Házban, valamint a Gulyás Lajos Kollégium aulájában. A Hansági Múzeummal gyerekkora óta kapcsolatot tart.

1982-ben létrehozott Mosonmagyaróvári Múzeum Barátok Egyletének az egylet megszűnéséig titkára volt. Ezt követően a Múzeum Baráti Kör tagjaként segít a múzeumi programok szervezésében és megvalósításában.

Elévülhetetlen érdemei vannak a mosonmagyaróvári 1956. október 26-i gyilkos sortűz körülményeinek a feltárásában, a Mosonmagyaróvári 56-os Egyesület létrehozásában és a Gyásztér kialakításában. A 1956. októberi események kutatásában 1988 óta vesz részt aktívan. A gyásztéri emlékmű avatására Horváth Gábor fafaragóval közösen haranglábat és fejfákat készített.

Korábban Kimlén a művelődési ház igazgatója volt. A 2016-ban Kimle történetéről szóló „Értékek a Duna mentén” című könyv római kori és 1848-as fejezetét írta meg.

2003-ban civil kezdeményezésre létrehozott Trianoni emlékkereszt faragását készítette el, majd 2020-ban a kereszt romlott állapota miatt újra faragta, és azóta is gondozza.

Mosonmagyaróváron és számos környékbeli településen állnak az általa faragott szigetközi és székely motívumokkal díszített emlékoszlopok, kopjafák.

Aktívan részt vesz egy helyi civil szervezet, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör munkájában. A Hunyadi szakiskola diákjai hazafias nevelésében vesz részt tevékenyen.

Kitüntetései:

  • 2006-ban a Kulturális Örökség Hivatalától „Kulturális örökség védelméért” díjban részesült.
  • 2011-ben a honvédelmi miniszter a Honvédelemért Kitüntető Címmel tüntette ki.
  • 2012-ben elnyerte a Hansági Múzeum Múzeumi Díját, melyet olyan személynek adományoztak, aki hosszabb ideje önkéntesen támogatja a közgyűjtemény tevékenységét.
  • 2015-ben Mosonmagyaróvár polgármestere Mosonmagyaróvár Emlékéremmel ismerte el tevékenységét az 1956-os kutatásokért.

Igazi lokálpatriótaként teszi a dolgát, amivel sokunkat megörvendeztet.

 

Vissza a kezdőoldalra