A város fenntartja működésének egyensúlyát

Mosonmagyaróvár Város polgármesterét, Dr. Árvay Istvánt arra kértük, most a korona vírus járvány harmadik hullámának csúcsán válaszoljon néhány kérdésünkre.

 

Polgármesteri rendelettel megszületett a város 2021. évi költségvetése. Melyek voltak a figyelembe vett főbb szempontok az elkészítés során?

Mint ismeretes, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ez nem kis felelősség a városvezetők számára. A tervezés során figyelembe vettük a hatályos törvényi szabályozást és a pandémiára vonatkozóan meghozott központi intézkedéseket is. Az első ütemben elkészült előterjesztést további egyeztetésre javasoltam, amit a második ütemben március közepén a különleges jogrend szerint felhatalmazva elfogadtam. A költségvetés tervezésekor kiemelt figyelmet fordítottunk intézményeink biztonságos működésének fenntartására, likviditásuk megtartására, a munkahelyek megőrzésére.

 

 

Milyen bevételi forrásokkal számol Mosonmagyaróvár, ez elegendő-e a település stabil működtetésére?

Saját bevételeink többségét a helyi adók és a hozzá kapcsolódó egyéb közhatalmi és az intézményi bevételek teszik ki. A közhatalmi bevételek várható teljesítése az előző évi eredeti előirányzathoz képest 1,226 milliárd forinttal csökkent. Ennek oka, hogy az egyéni-, mikro-, kis- és közép vállalkozások esetében az iparűzési adó mértékét felére csökkentették, és elvonásra került a gépjárműadó helyben maradó része is. Ez utóbbi mintegy 150 millió forint kiesést jelent az Önkormányzat számára. További kiesést jelent a parkolási és egyéb közterületi díjak, valamint az üzlethelyiségek tekintetében a bérleti díjak elmaradása, illetve az intézményi bevételek jelentős csökkenése, vagy teljes hiánya. Az előző évi előirányzathoz képest a költségvetés főösszege közel 1,4 milliárd Ft-tal csökkent, 2021-ben 10,14 milliárd forintban került meghatározásra. Az idei évben – ennek köszönhetően – érezhetően kevesebb pénz jut majd fejlesztésekre. A nem kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó támogatások mértékének csökkenésével kell számolnunk. A 2020. évi bérszínvonal fenntartása mellett további bérfejlesztéssel nem számoltunk. A nehézségek ellenére új hitel-felvételt nem tervezünk, hanem a rendelkezésre álló források beosztásával próbáljuk fenntartani működésünk egyensúlyát, intézményeik kiszámítható működését.

A jelenlegi állapot szerint milyen főbb fejlesztésekre jut pénz az idén?

A tervezéskor elsősorban a pályázatokhoz kapcsolódó fejlesztéseket, felújításokat, beruházásokat vettük számításba, továbbá azokat, melyek már megkötött szerződéshez, vagy folyamatban lévő közbeszerzéshez tartoznak. Az idei évben sajnos lényegesen kevesebb pénz áll rendelkezésre az utak, járdák, gyalogátkelőhelyek, parkolók tervezésére, kivitelezésére és az önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítására. A tavalyihoz képest 35 százalékkal kevesebb forrást kötöttünk le a beruházási kiadásokra, a felújítási feladatokra pedig 65 százalékkal kevesebb jut. Amit viszont biztosan megvalósítunk, az a Malomszer utcai csomópontban lámpás útkereszteződés kialakítása és a kapcsolódó utak egy részének felújítása, új térköves parkoló kiépítése a Bástya utcában, új útépítés az Enge János utcában, valamint a Közútkezelővel közösen a 86-os út Ostermayer utca-Vasútállomás közötti szakaszának felújítása.

Mennyi tartaléka van a városnak, terveznek-e hitelfelvételt?

Figyelembe véve a rendkívüli jogrendet, és az eddig bevezetett központi intézkedéseket az Önkormányzat költségvetésében 356 millió forint tartalékforrást biztosítunk, amely elsősorban az intézményeink bevételkiesését hivatott pótolni és a biztonságos működést garantálni. A költségek további lefaragása, a beruházások, támogatások csökkentése biztosítja, hogy a városüzemeltetésre, szociális juttatásokra, kultúra szolgáltatásra ugyanannyit költhetünk, mint a tavalyi évben, valamint azt, hogy munkavállalóinkat a tavalyi bérszinten foglalkoztatni tudjuk.

Ha enged a vírus szorítása, ha az év második felében plusz forráshoz jut a város, van-e terv a felhasználására?

Amennyiben központi támogatásból további forrásokhoz jut a város, újból áttekintjük a megszorító intézkedéseket és elsősorban a fejlesztések tekintetében újragomboljuk a kabátot, mivel úgy gondolom, hogy minden fejlesztésre fordított forint most a helyi gazdaságot is segíti.

Önkormányzati támogatás szempontjából mire számíthatnak idén Mosonmagyaróvár civil szervezetei?

Mosonmagyaróvár Önkormányzata számára mindig is fontos volt a civil szervezetekkel való kapcsolattartás, tevékenységük, programjaik megvalósításának támogatása. Ezt segítette évek óta a közművelődési, a sport, illetve az egészségvédelmi alap, melyre pályázatot nyújthattak be egyesületeink. A bevételek elmaradása miatt sajnos kevesebb pénz jut idén a civil közösségek, sportegyesületek támogatására. Az önkormányzati alapokra egyelőre nem írunk ki pályázatot és a választókerületi (képviselői) keretekből sem tudunk most forrást biztosítani. Ahogy látom, az egyesületi programokat igyekszik mindenki ősz felé kitolni, minél későbbi időpontban megvalósítani, ezért összességében a költségvetés jelenleg azzal számol, hogy a tavalyi támogatási szint felét fogja tudni biztosítani az idei esztendőben a civil szervezetek részére. Megjegyzem, hogy a tervezést nem segíti, hogy a veszélyhelyzeti intézkedések még mindig életben vannak, ezért bevételkiesésünk mértéke még nem határozható meg.

Bízom benne, ha az Önkormányzat megkapja a várt kormányzati kompenzációt, és költségvetésünket a későbbiekben módosítani tudjuk, akkor a támogatási szintet is emelni tudjuk. Most a legfontosabb, hogy a pandémiát megállítsuk és fájó veszteségeink, melyek a civil társadalom egészét érintették, tovább ne növekedjenek.

 

Vissza a kezdőoldalra