Új kiadó gondozza a jövőben az Aranypor folyóiratot

2021 január 1-től a jelenlegi kiadó, a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület átadja a kiadói jogokat egy most megalakult szervezetnek, az Aranypor Kulturális Alapítványnak. Az új alapítvány alapítója a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület, s a cél a térségi irodalmi lap és gyermeklap kiadása, terjesztése, irodalmi és gyermek rendezvények szervezése. A kuratórium elnöke Szekeres Mária, aki egyben az Aranypor főszerkesztője is, a kuratórium tagja Horváth-Medgyesi Katalin, Némethné Fodor Izabella, Szőcs Beáta és dr. Kozma László.

Az alapítvány induló vagyona 100.000 Ft, de a lapot eddig kiadó alapító az alapítvány bejegyzése után elszámol, s átadja a lapkiadás nyereségét.

Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy bármikor az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az Aranypor Kulturális Alapítvány alapító okirat szerinti székhelye a Mosonmagyaróváron, a Pacsirta u. 14. szám alatt található. Az később dől el, hogy a kuratórium milyen címen érhető el.

 

Vissza a kezdőoldalra