Megjelent a civil szervezetek jogi értesítője

2020 januárjában megjelent a civil szervezetek jogi értesítőjének 2019. évi 4. száma. A közlöny tartalmából:

  1. A civil szervezetek adókedvezményei és mentességei 2020. évben.

  2. A személyi jövedelemadó meg-határozott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló tör-vény módosításokkal egységes szerkeze-tű szövege.

  3. A gazdálkodás jogi szabályozása a civil szervezetekre vonatkozóan. (Polgári Törvénykönyv, Civil Törvény, civil szervezetek gazdálkodásáról, ado-mánygyűjtéséről és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló rendelet.)

  4. Számviteli jogszabályok a civil szervezetek könyvvezetési kötelezettségéről.

A fenti jogszabályok a 2020. január 1. napján hatályos szöveget tartalmazzák!

Az értesítő megtekinthető a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség www.mocisz.hu honlapján!