Gazdag éve volt 2019 a városvédőknek

A közelmúltban közgyűlést tartott a Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület, melyen dr. Unger András elnök számolt be a 2019-ben végzett munkáról.

„Egyesületünk elnöksége, majd vezetősége 2018. december 18-án fogadta el 2019. évi munkatervét, amelyet a TÁJÉKOZTATÓ 137. számában 2019. januárjában, továbbá honlapunkon tettünk közzé. A tervet a 2019. április 2-án tartott, megismételt Közgyűlésünk jóváhagyta. A végrehajtásról, az elvégzett munkáról a következőkben számolunk be.

A tárgyévben folytattuk a korábban gondozásba vett 12 védett sír ápolását, a Hősi Halottak és a Szent Anna kápolnák nyitását-zárását, takarítását, virágosítását. Az utóbbit illetően, annak felújításáról többször tárgyaltunk a város vezetésével. A dolgok jelenlegi állása szerint a felújítás megkezdésére, sikeres „INTERREG” pályázat esetén 2021-ben kerülhet sor.

Összefüggésben Egyesületünk Alapszabályában is meghatározott célkitűzéseinkkel a következő, előadásokkal társított rendezvényeinkről tudunk számot adni.

  • Februárban Dimény Gábor építészmérnök, egykori főépítészünk volt vendégünk, aki a „Város az utak és folyók találkozásánál” címmel tartott, mintegy 60 fő előtt vetített képes előadást.
  • Áprilisban „Mosonmagyaróvár az építész szemével” címmel beszélgetést és vitát rendeztünk Lenzsér Péter Ybl-díjas és Lukácsi Tamás építészmérnökökkel. Rendezvényünkön 75 fő vett részt.
  • Májusban a Huszár Gál Könyvtárral közös rendezésben Kocsis Sándort hallgattuk meg, akinek előadása „Görgey áruló vagy hős?” címet viselte. Rendezvényünkön 75 fő vett részt.
  • A Kulturális Örökség Napján – folytatva ipartörténeti sorozatunkat – az Óvártej Zrt.-nél tettünk látogatást, mintegy 55 fővel. A vállalatvezetés előadásában és kalauzolásával ismertük meg a modernizált, új üzemet.
  • Végül novemberben vendégünk volt Nagy István agrárminiszter, országgyűlési képviselőnk, aki „A Szigetköz, a Mosoni-síkság és Mosonmagyaróvár agrár múltja, jelene és jövője” címmel tartott – több, mint 100 fő előtt – előadást és konzultációt.

Kiemelt rendezvényünk volt – ugyancsak a Huszár Gál Könyvtárral együttműködve – az általános iskolák számára meghirdetett „Mosonmagyaróvár kereskedelme tegnap és ma” című vetélkedő. Sajnálatos módon, a rendezvényen a várt hét iskola helyett csak négy vett részt. Ez késztetett bennünket arra, hogy az idei évben átgondoljuk az iskolákkal való együttműködés módozatait.

Megszerveztük szokásos kirándulásunkat Tulln-ba, amely a sorban a 30. volt. A kertészeti és virágkiállítás után megtekintettük Rohrauban Haydn szülőházát. Programunk a már hagyományos Heuriger látogatással ért véget.

Megtartottuk és erősítettük a már korábban kiépített kapcsolatainkat a város más civil szervezeteivel (Széchenyi Polgári Kör, Óvári Gazdászok Szövetsége, Mosoni Polgári Kör). Szokásos rendezvényünket júliusban tartottuk, amelynek keretében az egyesületek vezetői beszámoltak eredményeikről és terveikről. A beszámolókban változatlanul hangsúlyt kaptak a további együttműködést érintő törekvések.

Júliusban részt vettünk hat fővel a Város- és Faluvédők Szövetségének (Hungaria Nostra) országos találkozóján és közgyűlésén, Debrecenben.

Októberben házigazdái voltunk a nyugat-dunántúli városvédő és -szépítő egyesületek találkozójának, amelyen nyolc szervezet, mintegy 40 fővel képviseltette magát. A találkozó fő témája a korszerű városépítés volt, amelynek felvezetőjében Dr. Lados Mihály, a Magyar Urbanisztikai Társaság megyei tagozatának elnöke tartott vitaindító előadást. A hozzászólások érdekes és értékes megvilágítást adtak a témakörnek, amellyel a jövőben kiemelten érdemes foglalkozni.

Mindkét találkozó – de különösen az utóbbi – jelentős hozzájárulást adott napi munkánkhoz, további terveink kidolgozásához és megvalósításához.

Megemlítjük még, hogy májusban a Tűzoltóság (Katasztrófavédelem) vendégeként tartottuk meg vezetőségi ülésünket, amelynek keretében megtekintettük a rendkívül értékes és érdekes kiállításukat is. Decemberben az Ipartestület jótékonysági karácsonyán vettünk részt, és közel 30.000 forint adományt gyűjtöttünk.

A tárgyévben is részt vettünk az Önkormányzat által kezdeményezett rendezvényeken. Február 28-án a településképi rendelet módosítása kapcsán fejtettük ki véleményünket, amiket írásban is átadtunk az Önkormányzat főépítészének. November 21-én a szokásos évi közmeghallgatáson 10 pontban nyújtottuk át javaslatainkat, amelyek lényegéről a TÁJÉKOZTATÓ 142. számában beszámoltunk. Ugyancsak részt vettünk az Önkormányzat valamennyi partneri egyeztetésre összehívott értekezletén, beleértve ebbe a negyedévenként megrendezett Civil Kerekasztalt is. Ezeken a fórumokon is igyekeztünk a döntéshozókat egyesületi céljaink megvalósításának irányába terelni.

Az év során az Egyesület honlapját karbantartottuk, annak naprakészségét biztosítottuk.
A Facebookon is bejelentkeztünk rendezvényeink hatékonyabb propagálása érdekében. A TÁJÉKOZTATÓ valamennyi tervezett száma (négy példány) megjelent, amelyeken keresztül tagjainkat folyamatosan informáltuk Egyesületünk programjairól.

Folytattuk – a Hansági Múzeummal együttműködve – az országosan védett műemlékeink felmérését, értékbecslését. A feladatra alakult szakértői bizottság jelenleg 10 projekten dolgozik, amelyek várhatóan októberre készülnek el. A munka természetesen a célkitűzésnek megfelelően folytatódni fog.

Megtartottuk szokásos megemlékezéseinket a Deák évfordulókon, március 15-én, a Költészet Napján, a Magyar Sport Napján, a Szent László Napon és a Sattler Alapítvány decemberi rendezvényén.

  1. évben három pályázatban (Önkormányzat, MOL, NEA) vettünk részt és összesen 450 ezer forintot nyertünk.

Az elnyert pályázati pénzek, a befolyt tagdíjak és adományok egy kiegyensúlyozott gazdálkodás hátterét biztosították. Függőben van az ún. CLLD pályázatunk, bruttó 2 millió forint értékben, amellyel a műemlékek felmérésére irányuló munkát kívánjuk támogatni.

A tárgyévben beléptünk a Mosonmagyaróvári Civil Egyesületbe annak érdekében, hogy céljaink megvalósítását egy szélesebb, nagyobb fórumon keresztül is tudjuk érvényesíteni, és a civil lehetőségekről több információt kapjunk.

Tagságunk létszáma 2019. december 31-én 162 fő volt. A tagdíjfizetési készség 85–90% közötti. 2020. január 1-én azokat a tagokat, akik két éve, felszólítás ellenére sem fizettek tagdíjat, nyilvántartásunkból töröltük. Ehhez kérjük a Közgyűlés egyetértését. Új belépő három fő volt. A tagtoborzást fontos feladatnak tekintjük, és ebben kérjük tagjaink segítségét.

Végül, de nem utolsó sorban köszönetet mondunk Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának, dr. Árvay István polgármester úrnak, továbbá Dr. Nagy István agrárminiszter úrnak, országgyűlési képviselőnknek és névtelenül is mindenkinek, akik segítették munkánkat. Külön köszönetet mondunk mindazoknak, támogatóinknak és tagtársainknak, akik a fentebb részletezett munkát elvállalták és elvégezték.”

 

Vissza a kezdőoldalra