Beszámoló a Civil Szövetség 2019. évi tevékenységéről

Március 26-án tartotta volna meg a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség éves rendes küldöttgyűlését. Ez határozatképtelenség miatt elmaradt. A megismételt küldöttgyűlésre március 30-án került sor. Nagy Sándor elnök ismertette a Szövetség 2019.évi tevékenységét.

Szervezeti élet szempontjából 2019. évben lényeges esemény nem történt. Tavaly már kilencedik éve működött a Civil Szövetség honlapja, melynek karbantartását Kiss Zoltán László munkatárs egész évben napi szinten végezte. (Címe: www.mocisz.hu). A 2014-ben indult elektronikus belső hírlevelet, a Civil Híreket 2019-ben 18-szor adtuk ki. Ez jól szolgálta a szervezetek tájékoztatását a Szövetség belső életéről.

A szövetség működtette a civil kerekasztalt, melynek 2019-ben 4 ülése volt: február 5., május 30., október 9., december 9. A kerekasztalok látogatottsága jónak ítélhető, s az önkormányzat is komolyan vette az összejövetelt. Ha kellett, városvezetői szinten képviseltette magát az önkormányzat.

Az elmúlt évben folytatódott a DJP Pont működtetése a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség, a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület és a Moson Megye Polgáraiért Alapítvány konzorciális együttműködésében. 2019-ben képzés igény hiányában nem volt.

2019-ben az elmúlt évekhez hasonlóan megszervezte a Szövetség jótékonysági műsorát a Családok Átmeneti Otthona javára. A rendezvény időpontját előrehozták. Az október 29-én megrendezett rendezvényen 60.000,- Ft adomány gyűlt össze, melyet a CSÁO a gyermekek karácsonyi ajándékozására fordított. Köszönet a fellépőknek, akik önzetlenül vállalták a szereplést. A műsorban fellépett: Hedonism Crew és Madkidz breakcsoport (művészeti vezető: Lippert Márton és Vecsei Tamás), Margaréta Nyugdíjas Klub Szederinda Tánccsoportja (művészeti vezető: Radákné Litresits Anikó), Hungarythmic Táncegyesület (művészeti vezető: Varga Eszter), Mosonmagyaróvári Country Klub (művészeti vezető: Tóth Tibor), Mosonyi Mihály Zeneiskola növendékei, Nagycsaládosok Életfa Egyesülete Tánccsoportja (művészeti vezető: Vargáné Gimesi Ildikó), Haller Sport, Majorette Egyesület (művészeti vezető: Szalainé Sándor Katalin), Nosztalgia Baráti Kör (művészeti vezető: Buglyó Gyula), valamint a Családok Ármeneti Otthonában élő gyermekek is adtak műsort.

2019 tavaszán a szövetség egy működési pályázatot (azonosító szám: NEA-UN-19-Ö-V-0064) írt a Nemzeti Együttműködési Alaphoz 3.7141.400 forintos kért támogatási összeggel. A pályázat 1.300.000 Ft-ot nyert. A Miniszterelnökséghez egyedi támogatási kérelmet nyújtottunk be 2.000.000 Ft támogatási igénnyel CNP-19-002 azonosító számmal. Kérelmünket elfogadták, a 2.000.000 Ft-ot megkaptuk.

2011 őszén merült fel a Civil Szolgáltató Központ ötlete a Pacsirta u. 14. szám alatti ingatlanban. A szövetség itt olyan szolgáltatásokat tud biztosítani tagszervezeteinek, valamint Mosonmagyaróvár civil társadalmának, mely erősíti a civil szervezetek szakmaiságát. Az Önkormányzat támogatta az elképzelést, s a város 2019. évi költségvetésében 1.500.000 Ft forrást biztosított a Civil Szolgáltató Központ működtetésére. 2019-ben ez jelentette a működés fő forrását.

2012. április 1-től megkezdtük a civil könyvelést. Egyszeres és kettős könyvelést egyaránt vállalunk. 2014. április 1-től a könyvelést Patonai Gábor vette át. A 2020. február 20-i állapot szerint 42 szervezeteknek végzünk könyvelést. A könyvelés díjtételei 2019-ben változtak: egyszeres könyvelés, havi 6.000 Ft., kettős könyvelés havi 7.000 Ft. A könyvelési szolgáltatás tartalma:

 • a szervezet alaptevékenysége pénzmozgásainak szabályszerű lekönyvelése a számviteli törvény alapján a kettő könyvelés szabálya szerint
 • a kiadási és bevételi pénztárbizonylatok elkészítése
 • bankkivonatok lekönyvelése
 • vegyes bizonylatok lekönyvelése
 • havi pénztárjelentés elkészítése
 • társasági adó nemleges bevallás elkészítése
 • nyilatkozat elkészítése a nullás tartalmú bevallásokról
 • az éves számviteli beszámoló elkészítése
 • pénzügyi adatszolgáltatás a közhasznúsági jelentés és az éves KSH jelentés elkészítéséhez
 • adatszolgáltatás az évente fizetendő központi adókról
 • pénzügyi tanácsadás

Patonai Gábor a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület főállású munkatársaként végezte munkáját. A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség a tevékenységért szolgáltatási díjat fizet.

2015 őszén két új szolgáltatást vezettünk be:

 • honlap szerkesztési és karbantartási szolgáltatás
 • rendezvény fényképezési szolgáltatás

Mindkét szolgáltatást Kiss Zoltán László végzi. Egyenlőre a honlap fejlesztésre van nagyobb igény. Két tagszervezetünkkel kötöttünk szerződést.

Összességében elmondható, hogy a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség 2019-ben eredményes, kiegyensúlyozott tevékenységet folytatott. A szervezeti életben stabilitás, harmónia volt. Kiemelkedő a kapcsolatunk a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesülettel és a Moson Megye Polgáraiért Alapítvánnyal, melyekkel együttműködve több programot valósítottunk meg.