Új szociális intézmény városunkban

A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió fenntartásában megnyílt az Új Esély Központ, tovább bővült a szociális ellátórendszer Mosonmagyaróváron. Vidra Beáta intézményvezetővel a Központ céljairól, feladatairól beszélgettünk.

Az Új Esély Központ munkatársai

  • Miért Mosonmagyaróvárott, milyen célokat kitűzve jött létre az Új Esély Központ?
  • Mosonmagyaróváron is, mint egész Magyarországon kiemelt célunk a helyi lakosság mentális és lelki egészségvédelme és fejlesztése, azaz olyan egészséges életmód, életforma kialakítása, amelyben a személy számára adottak az az optimális testi, lelki, társas fejlődés feltételei. A városban az Új Esély Központunk létrehozását előzetes egészségügyi, szociális és társadalmi felmérésekre, kutatásokra alapoztuk, továbbá a helyi vezetőkkel való többszöri személyes egyeztetések után kiderült, hogy helyi szinten is igény jelentkezik a tevékenységünkre. A város vezetése és a szociális szervezetek vezetőinek támogató és segítő hozzáállása nagyban hozzájárult, hogy Nyugat-Dunántúlon elsőnek Mosonmagyaróváron nyithattuk meg 2021 december elsejével az Új Esély Központunkat. Az egyik célkitűzésünk az volt, hogy egy olyan közösségi teret hozzunk létre, s benne egy olyan szolgáltatási formát, amellyel segítséget tudunk nyújtani azoknak a helyi lakosoknak, akik akár magánéleti vagy munkahelyi problémákkal küzdenek. Munkánk során nap mint nap találkozunk mindennapi túléléssel küzdő felnőttekkel és a kitörésre esélyt sem kapó fiatalokkal. Kötelességünknek érezzük, hogy sem etnikai, sem vallási, sem egyéb hovatartozást nem vizsgálva segítsünk ott, ahol erre szükség lehet. Célunk, hogy nappali ellátás keretei között segítsük, támogassuk és képessé tegyük a hozzánk fordulókat a lelki és mentális egészségük megőrzésére, életminőségük javítására.
  • Milyen szolgáltatásokat tud biztositani az intézmény?  
  • Szolgáltatásaink ingyenesen igénybevehetőek a városban lakó vagy itt tartózkodó lakosok körében, úgy mint: életvezetési tanácsadás, egyéni esetkezelés, csoportos konzultációk, önsegítő csoport, filmklub, szabadidős programok, közösségi fejlesztés, készségfejlesztő tréningek, képzések, kutyával asszisztált foglalkozás, háztartáspótló szolgáltatások (mosás, tisztálkodás), szabad internet használat, havi rendszerességgel élelmiszer csomag biztosítása, ruha és egyéb adományok az adott szükségletekhez. Továbbá az ellátottjaink részére kedvezményesen étkezési lehetőséget (meleg ebéd) is biztosítunk. A fent nevesített szolgáltatásainkat a helyi igényekre szabva, az ellátottak szükségleteire alapozva alakítjuk ki és valósítsuk meg.
  • Az Új Esély Központ fenntartója a Baptista Egyház. Nem hívő is igénybe veheti a szolgáltatásokat?
  • Önkéntes alapon bárki. Sem vallási, sem etnikai, sem egyéb hovatartozást nem vizsgálva annak segítünk, akinek szüksége van rá.
  • Kell-e térítési díjat fizetni az igénybe vett szolgáltatásokért?
  • A nappali ellátásunk térítésmentes ellátás, a szolgáltatásunkért nem kell fizetni. Az Egyetem étterem szállítja intézményünkbe az ebédet, amit az ellátásunkban résztvevő emberek vehetnek igénybe.
  • Hol érhetők el a Központ, mi a nyitva tartás rendje?
  • Az Új Esély Központunk Mosonmagyaróváron, a Szent István király út 49. szám alatt található, a régi OTP Bank helyén. Családias, modern környezetben, segítő és kedves munkatársainkkal a hét minden napján várjuk az érdeklődőket és az ellátottakat az alábbi nyitvatartásii rend szerint: Hétfőtől – Vasárnapig: 07.00-13.00-ig, és 13.30-19.30-ig.

 

Vissza a kezdőoldalra