Nem adunk teret a járvány terjedésének!

Dr. Árvay István polgármesternek tettünk fel kérdéseket a városi járványügyi helyzetről, a megtett intézkedésekről, a várható hatásokról. A válaszokat húsvét után kaptuk meg, tehát lehet, hogy néhány információ a helyzet gyors változása miatt már nem aktuális.

Lehet-e tudni, milyen nagy a veszély Mosonmagyaróvárott? Hány vírusfertőzött személy van a városban?

A veszély országszerte nagy. Megyénk a 2. legfertőzöttebb az országos nyilvántartások alapján. Nyilván itt, határ mellett ezért is fokozott figyelemmel kell lennünk a megelőzésre. A szomszédos országok enyhítő intézkedései ellenére is komolyan kell vennünk a korlátozásokat. A mosonmagyaróvári egyelőre csekély számú koronavírus fertőzöttet most Győrbe szállítják további vizsgálatra.

Hogyan segíti a város a fokozottan veszélyeztetett idős lakosságot?

Mosonmagyaróvár Önkormányzata a 70 év felettiek ellátásának megszervezését, koordinálását a Család- és Gyermekjóléti Központ bevonásával oldja meg. Nyilvános felhívással önkénteseket toboroztunk, akik az egyedül élő időseknek bevásárolnak, gyógyszert váltanak ki, meleg ételt visznek. Jelenleg 65 ellátásra szoruló személy jelentkezett városunkban, őket 35 fő önkéntes segítségével látja el az intézmény, melynek 38 munkatársa folyamatosan dolgozik. Megszólítottuk a szlovák és német ajkú lakosságot is, közülük néhányan biztonságból regisztráltak arra az időre, ha nem tudják majd magukat ellátni. Plakátokon, honlapunkon, facebook oldalamon folyamatosan közzétesszük az otthonmaradásra ösztönző felhívásainkat, s nyugdíjas klubjaink vezetőit is megkértük arra, tagságuk körében továbbítsák az üzenetet.

Ha a helyzet úgy kívánja, van-e városi terv további korlátozó intézkedések bevezetésére?

A meghirdetett kijárási korlátozást a lakosság jól felfogott érdeke betartani. Egyéni és a kollektív felelősségünk is nagy abban, hogy gátat tudjunk szabni a koronavírus-járvány terjedésének városunkban. Minden család maga felel azért, hogy az idősekre és gyermekekre vigyázzon, a szabályokat kötelező érvénnyel betartsa és betartassa. Saját hatáskörben köztereinket, játszótereinket szalaggal lezártuk, hogy így is megakadályozzuk a csoportosulások lehetőségét. Az Önkormányzati Rendészet munkatársai járőröznek e területeken, felhívják a kintlevők figyelmét a kijárási korlátozásra, s hazaküldik őket. Bízom az emberek belátásában és abban, hogy ily módon megelőzhetjük a drasztikusabb intézkedések bevezetését.

Rendelkezésre állnak-e a szükséges anyagi források a költségvetésben a városi intézkedések finanszírozására?

Nyilvánvaló, hogy a járványhelyzet jelentős hatással lesz városunk idei költségvetésére, ám jelentős tartalékokkal rendelkezik az önkormányzat a kialakult helyzet kezeléséhez.

A megszorítások miként érintik a városi civil szférát? Várhatóak-e döntések és szerződéskötések a civil pályázati alapoknál?

A támogatási döntések végrehajtását felfüggesztettem, új támogatási döntéseket csak az új költségvetés szabta keretek között fogunk meghozni.

A járványhelyzet elhúzódása esetén várható-e a 2020. évi költségvetés áttervezése?

Természetesen igen. A gépjármű adó elvonása, és a turizmus leállása miatt az idegenforgalmi adó kiesése mintegy 200 millió forint adóbevétel elmaradását jelenti számunkra. Az üzemek szüneteltetése miatti adóbevétel mértékének csökkenése még nem ismert számunkra sem. Lesznek olyan beruházások, melyek meghiúsulnak, de vannak olyan fejlesztések, melyek folytatódnak. Ilyen például a Kiserdő utcai Lajta-híd bővítése vagy a Mofém Kultúrház rekonstrukciója.

Befejezésül, mit üzen a város lakosságának, civil szervezeteinek?

Bízom benne, hogy mielőbb túljutunk a nehezén és hiszem, hogy néhány hónap múlva találkozhatunk egymással, ha nem is a korábban megszokott szoros összejövetelek alkalmával. Második ciklusban hirdetem azt, milyen büszke vagyok arra, hogy a mi városunkban a civil szervezetek, a város polgárai képesek a jóért, a közös célok megvalósításáért példát mutatva összefogni. A virágzó közösség minden tagját, aki Mosonmagyaróvárt a sajátjának érzi — a csodakerteket építő kicsiket, a szülőket, a jövőre készülő fiatalokat, a felnőtteket, az életük javát megélt időseket, a civil és sportszervezeteket — itt a Civil Szemle hasábjain is arra kérem, hogy maradjanak otthon, segítsenek és hirdessék ők is: Mi nem adunk teret a járvány terjedésének! Ha összefogunk, nekünk együtt ez is sikerülhet.