Megrendelhető a civil szervezetek jogi értesítője

Mi a Civil Közlöny? A civil szervezeteket érintő, egységes szerkezetbe foglalt, A/4 alakú, két hasábos jogszabály-formátumban megjelenő, negyedéves közlöny-periodika. Az elektronikus .pdf formátum lehetőséget biztosít arra, hogy terjedelmi korlátoktól függetlenül lehessen közölni a lapban minden releváns jogi információt teljes egészében!

Bónusz, ajándék! A 2021. évre újonnan előfizetőink számára – az előfizetéshez tartozó 2021/1. márciusi szám mellett – elküldjük PDF formátumban e-mailen a 2020/4. számot (ami 2021. januárban jelent meg és már a 2021. évi szabályokat tartalmazza) a civil adókedvezményekről és az SZJA 1%-ról, civil szervezetek gazdálkodásáról, számviteléről és könyvvezetési szabályairól.

Mit tartalmaz a 2021. évi Civil Közlöny?

  • 2021/1. szám, márciusban: civil alapjogszabályok – státusz, működés (Ptk-kivonat, Civil Törvény, közhasznúság, bírósági nyilvántartás jogszabályai, végelszámolás, törlési eljárás)
  • 2021/2. szám, májusban: civil erőforrások jogi szabályozása (Önkéntesség jogi keretei, Nemzeti Együttműködési Alap, Közpénztámogatások államháztartási jogszabályai, Pályázati keretjogszabályok, Adománygyűjtés, Civil Információs Rendszer)
  • 2021/3. szám, októberben: civil érdekérvényesítés jogi eszközei (Népszavazás, Aláírásgyűjtés, Demonstráció, Jogszabály-tervezetek véleményezése, Közérdekű adatigénylés) + civil szervezetek működésének adatvédelmi követelményei (Személyes adatok védelme, adatkezelő kötelezettségei, adatbiztonsági intézkedések, adatvédelmi incidensek és jogorvoslat, ügyféladatok kezelése, közérdekű adatok megismerhetősége és közzététele, adatvédelmi felelős, adatvédelmi hatóság.)
  • 2021/4. szám, 2022. januárban: civil adókedvezmények és mentességek, szja 1 %, civil szervezetek gazdálkodása, számvitele és könyvvezetése (Civil Adókedvezmények 2022. évi táblázata; A civil szervezetek gazdálkodásának, adózásának és működésüknek pénzügyi, számviteli kereteit tartalmazó jogszabályok, már a január 1-jei, általában tovább módosuló jogszabályok ismeretében.)

A lap szerkesztője dr. Bíró Endre ügyvéd, a Jogismeret Alapítvány kiadó szakmai vezetője.

A Civil Közlöny 2021. teljes évfolyamának (4 külön lapszám negyedévente) megrendelési díja 4.000 Ft + ÁFA.

Megrendelhető írásban, bármely elektronikus módon:

A honlapon: www.jogismeret.hu/Kiadványok;

E-mailen: info@jogismeret.hu

 

Vissza a kezdőoldalra