Megkezdődött a „Két templom, egy örökség” című projekt

A projekt célja a határ menti térségben fellelhető egyházi kulturális örökség kiemelése. Az egyházi műemlékek jelentős történelmi értéket képviselnek. A spirituális, kulturális és építészeti örökség szempontjából összekapcsolják a múltat a jelennel. Ugyanakkor ezek olyan műemlékek, amelyek növelik a határrégió látogatottságát. A projekt tárgya ezen épületek revitalizációja: konkrétan, két templom és három további, kisebb léptékű szakrális emlékmű felújítása. A szóban forgó szakrális emlékművek a projektnek köszönhetően megújulnak és új érdeklődési pontokká válnak nem csak a zarándokok, de az idelátogató turisták számára is. A megújult műemlékek összeköttetése a korai keresztény szentekhez kapcsolódó zarándokút megteremtését fogja eredményezni, akiknek földi maradványait nemcsak a felújított templomokban, hanem a határ menti régió egész területén lévő templomokban őrzik. A projekt infrastrukturális beruházásai az egyházi kulturális emlékek rekonstrukciója által nemcsak a vallási, hanem a kereskedelmi turizmus kínálatát is növelik. A projekt eredményeként új célcsoportokat szólítunk meg, eddig kevéssé ismert műemlékeket teszünk hozzáférhetővé és – végül, de nem utolsósorban – a ránk hagyott kulturális örökséget megőrizzük. A régió lakossága és az idelátogatók, mint célcsoportok, új szemszögből tekinthetnek az egyházi emlékművekre. A projekt határon átnyúló megvalósítását az teszi szükségessé, hogy a határrégióban sok olyan egyházi, szentek ereklyéit őrző kulturális emlékmű található, amelyekről szinte senki sem tud. A múltban ez egy ország közös területe volt, melyet a modern történelem viharai vágtak ketté. A határ mindkét oldalán meglévő egyházi emlékek közötti szellemi összefonódás jelen van, bár valódi, turisztikai kapcsolatok még nem léteznek köztük. A projekt elősegíti a korai keresztény hagyományok ezen töredékeinek előtérbe helyezését, összekapcsolását és megjelenítését.

A projekt tevékenységei:

  • a pozsonyi Szent Márton katedrális Érsekségi kriptájában egyes márvány sírfeliratok és sírkövek restaurálása;
  • a mosonmagyaróvári Szent Gotthárd plébániatemplom felújítása, az Akócs-malmi Mária szobor restaurálása, a Szent Anna kápolna és a Szent Rozália kápolna és Közösségi Ház felújítása;
  • a mosonmagyaróvári Szent Gotthárd templom és a pozsonyi Szent Márton katedrális belső tereinek 3D-s szkennelése, 3D-s modellalkotás a történelmi kulturális és egyházi emlékek digitális bemutatása céljából;
  • egy-egy információs kioszk létesítése a pozsonyi Szent Márton és a mosonmagyaróvári Szent Gotthárd templomokban;
  • „Az ókeresztény szentek utazása” elnevezésű turisztikai termék létrehozása: virtuális túra kialakítása a szlovák-magyar határrégió szakrális műemlékei mentén, adatbázis, digitális térkép és projekt oldal elkészítése;
  • többnyelvű szóróanyagok elkészítése az ókeresztény szentek utazásáról a szlovák-magyar határrégióban szentek ereklyéit őrző templomok feltűntetésével zarándokok, turisták számára;
  • két nyilvános szakmai konferencia szervezése, melyek közül az első Szlovákiában, szakrális műemlékek restaurálása témájában kerül megrendezésre, míg a második, mely egyben a projekt zárókonferenciája is, Magyarországon kerül megrendezésre és a projekteredmények bemutatására, valamint „Az ókeresztény szentek utazása” elnevezésű új turisztikai termék bemutatására fókuszál majd.

Program: Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program

Támogatást nyújtó alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap

Projekt rövid címe: TWO-ONE

Projektrész költségvetése: 303.028,58 EUR

Projektrész ERFA támogatása: 257.574,29 EUR

Projekt kezdő dátuma: 2020. október 1.

Projekt záró dátuma: 2022. január 31.

Vezető Kedvezményezett: Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza (81492 Bratislava, Špitálska 2182/7)

Kedvezményezett 1: Mosonmagyaróvári Szűz Mária Királynő és Szent Gotthárd Római Katolikus Plébánia (9200 Mosonmagyaróvár, Szent László tér 1.)

További információ a magyar oldalon: Mosonmagyaróvári Szűz Mária Királynő és Szent Gotthárd Római Katolikus Plébánia (9200 Mosonmagyaróvár, Szent László tér 1.)

Tel.: +36 30 4865037

E-mail: magyarovar.plebania@gmail.com

 

Vissza a kezdőoldalra