Civil javaslatok a helyettes államtitkárnak

A január 26-án tartott civil fórumon több javaslat, felvetés hangzott el a civil résztvevők részéről. Ezeket Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár kérésére Nagy Sándor, a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség elnöke összegyűjtötte, s írásban eljuttatta a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárságának. Az elküldött levél tartalma.

 

Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr!

Ezúton is megköszönöm, hogy elfogadva Dr. Nagy István agrárminiszter úr meghívását részt vett a Mosonmagyaróvárott a 2023. január 26-án tartott Civil Fórumon, értékes előadást tartott a civil szervezeteket érdeklő kérdésekről, kormányzati elképzelésekről.

Az alábbiakban összefoglalom az előadásokat követő fórumon elhangzott gondolatébresztő felvetéseket, javaslatokat.

 1. A hatályos magyar jogban minden jogi személyiséggel rendelkező civil szervezet egyenlő, de a felszólaló különbséget tett a professzionális, nagy programokat megvalósító, sok millió forinttal gazdálkodó, alkalmazottakat foglalkoztató civil szervezet és az egészen kicsi, saját és közvetlen környezete örömére működő, települési hatókörű, a NEA-án kívül más állami forrásokat el nem érő, kizárólag önkéntesekkel dolgozó civil szervezet között. Ezen kicsi szervezetek számára nagy teher az adminisztráció. Rendszeresen elhangzik a panasz ezen kicsi szervezeti vezetők részéről, hogy ők nem azért vállalták a szervezeti vezetői munkát, hogy idejük jó részét adminisztratív teendők ellátásával töltsék, nem pedig az alapítói célok megvalósítására. Ilyen adminisztratív teendők az elnökségi ülések és közgyűlések szabályszerű lebonyolítása, jegyzőkönyvezése, hozott határozatok nyilvántartása, könyvelővel való kapcsolattartás, különböző bevallások elkészíttetése a NAV és helyi adóhatóság felé, statisztika, éves beszámoló elkészítése az OBH felé, stb.

A probléma kezelésére több megoldás lehetséges. Ezek közül kettőt vetünk fel:

  • a magyar jogot úgy alakítani, hogy valamilyen szempont alapján különbség legyen a kicsi és nagy civil szervezetek adminisztratív kötelezettsége között.
  • lehetővé tenni a kis szervezetek jogi személyiségének megszüntetését, átalakulását civil társasággá (klubbá) úgy, hogy továbbra elérhető legyen számukra az egyetlen tervezhető állami pályázati forrás, a NEA rendszere.

2. A magyar állam példaértékű családtámogatási rendszert működtet. Az országban nagyon sok, a családokat összefogó, őket segítő civil szervezet működik. Ezek a szervezetek sajnos ugyanolyan kiszámíthatatlan anyagi körülmények között működnek, mint bármely civil szervezet. A NEA pályázati rendszere által biztosított forrásokhoz, hol hozzájutnak, hol nem. Javaslatunk a családok támogatását célul kitűző civil szervezetek anyagi stabilitását szolgálja. Ötletünk az, hogy a családtámogatásra rendelkezésre álló pénzügyi eszközökből a Nagycsaládosok Országos Egyesületéhez forrásokat átcsoportosítani, melyből a NOE támogatást tud biztosítani azon helyi tagszervezeteinek. A NOE sokkal jobban meg tudja ítélni egy-egy helyi szervezet munkáját, mint a NEA kollégiumai.

3. A NEA egyszerűsített pályázati kiírása szerint az a szervezet jogosult támogatásra, amely pályázó két lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámolóval igazolt összes éves bevétele a lezárt utolsó két üzleti évben kevesebb, mint 7 millió forint, amibe a Magyar Falu Program támogatása nem tartozik bele.

Javasoljuk a 7 millió forintos határ eltörlését, vagy jelentős megemelését. Ha a határt eltörlik, minden szervezet szabadon eldöntheti, hogy a biztosabb forrást jelentő egyszerűsített NEA pályázaton indul, vagy vállalva az esetleges nem nyerést az összevont NEA pályázaton.

Javasoljuk továbbá, hogy ne legyen különbségtétel falusi és városi civil szervezet között, s ha a 7 millió forintos határ megemelése mellett döntenek, akkor a Városi Civil Alap támogatása se tartozzon bele az összes éves bevételbe.

4. Eljutott hozzánk egy felvetés, mely fórumon kérdésként nem hangzott el. A hatályos jogszabály szerint az SZJA 1%-kal kapcsolatban a felajánló személynek egyházak esetén elég csak egyszer rendelkeznie, mely addig él, amíg a felajánló személy máshogy nem rendelkezik. Javasoljuk ezen szabály bevezetését civil szervezetek esetén is. Ez véleményünk szerint stabilabb, tervezhetőbb forrást biztosítana a civil szervezetek számára, s hosszabb távon nőhetne a civil szerveteknek felajánlott 1% országos szinten, s jóval kevesebb adminisztrációval járna mind a felajánló állampolgárnak, mind a NAV-nak.

Tisztelettel kérem a mosonmagyaróvári civil szervezetek által felvetett javaslatok megvizsgálását. Munkájához sok sikert kívánva, tisztelettel:

Nagy Sándor elnök Mosonmagyaróvári Civil Szövetség

 

Vissza a kezdőoldalra